Egendom och äktenskapsskillnad 

Det är bra att på förhand förbereda sig på hur egendomen delas när äktenskapet eller samboförhållandet upphör. Ni kan be till exempel en jurist om hjälp med att upprätta avtalen.  

Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att utarbeta dokument i anslutning till delning av egendom. Vi registrerar bara de färdiga dokumenten. 

Observera att äktenskapsskillnad inte behandlas hos oss utan i tingsrätten. Mer information om äktenskapsskillnad finns i webbtjänsten Suomi.fi och på domstolsväsendets webbplats

Ärenden i anslutning till äktenskap 

Handlingar som ska registreras för att få utsökningsskydd 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 635 667