Egendom och äktenskapsskillnad 

Det är bra att på förhand förbereda sig på hur egendomen delas när äktenskapet eller samboförhållandet upphör. Ni kan be till exempel en jurist om hjälp med att upprätta avtalen.  

Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att utarbeta dokument i anslutning till delning av egendom. Vi registrerar bara de färdiga dokumenten. 

Observera att äktenskapsskillnad inte behandlas hos oss utan i tingsrätten. Mer information om äktenskapsskillnad finns i webbtjänsten Suomi.fi och på domstolsväsendets webbplats

Ärenden i anslutning till äktenskap 

Handlingar som ska registreras för att få utsökningsskydd 

Länkar till lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors