Lahtis

  • Adress och våning: Kirkkokatu 12 B, 15101 Lahtis (5 vån.)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: 2 h avgiftsfritt
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: I kundservicelokalen, bredvid vänterummet till vigsellokalen
  • Antal gäster: 25 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: I toaletten i anslutning till vigsellokalen, inget förvaringsutrymme
  • Sittplatser i vigsellokalen: 6 sittplatser
  • Kundtoalett: I väntrummet till vigsellokalen
  • Vittnen från ämbetsverket: Ja