Flytt till Finland

Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du flyttar från utlandet till Finland. Om du flyttar till Finland från ett annat nordiskt land ska du dock göra flyttanmälan med hjälp av anvisningarna på sidan Flyttning mellan de nordiska länderna

 

En finsk medborgares flytt till Finland 

Om du tänker bo i Finland i minst ett år är det skäl att anmäla flytten som permanent, så att du får en hemkommun och de förmåner den erbjuder. Du ska även meddela om ditt tillfälliga boende ändras till ett permanent boende. 

1. Anmäl din flytt till oss. 

  • Du kan göra flyttanmälan i vår och Postis gemensamma webbtjänst. Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig.  

Gör flyttanmälan

  • Du kan också göra flyttanmälan på en pappersblankett som du får hos Posti eller på vårt serviceställe. Blanketten kan inte fyllas i elektroniskt eller skrivas ut. Returnera blanketten till Posti eller vårt serviceställe. När du på blanketten anmäler uppgifter även till Posti, måste du styrka din identitet. 

  • Du kan inte göra flyttanmälan per telefon. 

2. Du får ingen information om den ändrade adressen, utan du kan själv kontrollera din adress i befolkningsdatasystemet i tjänsten Kontrollera dina personuppgifter. 

 

En utländsk medborgares flytt till Finland 

Anmäl din flytt enligt anvisningarna på sidan ”Utlänningars flytt till Finland, inom Finland och från Finland” när du flyttar från ett annat land till Finland.

Kontaktuppgifter 

Du som är finsk medborgare kan kontakta oss så här: 

Servicenummer 

Telefontjänsten numret är  0295 539 225. 
Servicetider: mån–fre 9–15

E-post 

Du kan också ta kontakt per e-post. Använd MDB:s krypterade e-post så att dina uppgifter hemlighålls. Välj Flyttningar som mottagare för den krypterade e-posten.

 Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

 

Du som är utländsk medborgare kan kontakta oss så här: 

E-post 

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected]

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post 

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 320
Servicetider: mån–fre 9–15

Serviceställen  

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Finlands invånarantal 5 635 667