Vad är utmärkelsen Digitukiteko?

Utmärkelsen Digitukiteko (digitalstöds gärning) är ett erkännande för insiktsfull och kundorienterad utveckling av digitalt stöd och digital kompetens som delas ut varje år. I år kan utmärkelsen utöver digitalt stöd även beviljas till en digital tjänst i vars utveckling man särskilt förtjänstfullt har beaktat behoven hos personer i sårbar ställning. En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen Digitukiteko.

 

Finland åldras och blir mångfaldigare

I år delas utmärkelsen ut med temat ”Finland åldras och blir mångfaldigare”. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram olika exempel på hur grupper i sårbar ställning beaktas i utvecklingen av digitala tjänster och i det stöd som ordnas för tjänsterna.

Med personer i sårbar ställning avses i samband med utmärkelsen sådana personer som kan ha utmaningar med att övergå till att använda digitala tjänster. Sådana målgrupper kan till exempel vara äldre personer, invandrare, personer som hotas av marginalisering och personer som av olika orsaker lever i en belastande livssituation.

Anmäl dig med!

  • Du kan anmäla ditt eget förslag för utmärkelsen Digitukiteko via länken nedan. Anmälan är öppen fram till 19.3.
  • Anmäl ett forslag

Vem kan delta?

Som mottagare av utmärkelsen Digitukiteko kan till exempel föreslås:

  • Digitalt stöd som erbjuds särskilt för offentliga digitala tjänster och som utvecklats tillsammans med personer i sårbar ställning. Utvecklingen av det digitala stödet kan också ha skett i form av ett projekt eller försök.
  • Offentliga digitala tjänster och tillhörande modeller för digitalt stöd som utvecklats tillsammans med målgrupper i sårbar ställning. Utvecklingen av den digitala tjänsten kan också ha skett i form av ett projekt eller försök.
  • Offentliga digitala tjänster eller digitalt stöd som har utvecklats för personer i sårbar ställning, tillsammans med sådana personer och som en del av en helhet med andra viktiga tjänster för dessa personer (s.k. livshändelseorientering).

Det går att anmäla ett förslag till tävlingen om förslaget helt eller delvis har genomförts inom den offentliga sektorn.

Val av mottagare av utmärkelsen

Utmärkelsens mottagare offentliggörs under Veckan för digital kompetens vid ett evenemang som ordnas i Helsingfors och på distans den 24.5. Vinnaren utses av en jury. I sitt val fäster juryn särskild uppmärksamhet vid följande faktorer:

  • Det är fråga om en digital myndighetstjänst och/eller stöd för en sådan. Målgruppen för den digitala tjänsten eller det digitala stödet ska vara personer i sårbar ställning, såsom äldre personer, invandrare eller personer som hotas av marginalisering.
  • Slutanvändarnas delaktighet i utvecklingen av den digitala myndighetstjänsten och/eller det stöd som erbjuds för tjänsten
  • Kundorientering och beaktande av livshändelsen i utvecklingen av den digitala tjänsten och det digitala stödet. Den digitala tjänsten och/eller det digitala stödet har sammanförts med andra aktörer/tjänster så att det är smidigt för kunden att uträtta ärenden och tjänsterna bildar en enhetlig helhet.

Utmärkelsen Digitukiteko 2023

Som vinnare av den första utmärkelsen Digitukiteko offentliggjordes en distansstödtjänst som producerats av Föreningen Finlands Dövblinda rf. Dessutom belönades stiftelsen Vanhusten Turva för projektet Ikääntyvien laitelainaamo och Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:s projekt Verkko haltuun med hedersomnämnanden.

 

Du kan läsa mer om ämnet i vårt meddelande Utmärkelsen Årets Digitukiteko 2023 till Fjärrstöd för dövblinda personer.