Vad är utmärkelsen Digitukiteko?

Utmärkelsen Digitukiteko är ett erkännande för insiktsfull och kundorienterad utveckling av digitalt stöd och digital kompetens som delas ut varje år. En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen Digitukiteko.

 

År 2023 delades utmärkelsen ut för första gången, under Veckan för digital kompetens, fredagen den 12 maj 2023 i Helsingfors vid Helsingfors universitets Tankehörna.

 

Utmärkelsen Digitukiteko är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas riksomfattande utveckling av digitalt stöd. En jury som årligen byts ut och som består av experter inom digitalt stöd och digital kompetens väljer vem som får utmärkelsen.  
 

 

Kännetecken för en god gärning i digistöd

Följande egenskaper och drag söker vi hos årets goda gärning i digistöd:

 

  • Utmärkelsens mottagare har genom sin verksamhet utvecklat innehållet i digitalt stöd eller digital kompetens på ett kundorienterat och insiktsfullt sätt.
  • Tack vare utmärkelsens mottagare är det lättare för människor som behöver digitalt stöd att fungera och delta i det digitala samhället.
  • Kriteriet, som årligen byts ut, är i år digitalt mod: den som får utmärkelsen har agerat digitalt modigt i sitt eget arbete. Digitalt mod möjliggörs av en verksamhetsmiljö som tillåter lärande, positiva upplevelser av den egna förmågan att lära sig och kunna, människoorienterade tjänster och apparater samt snabb och förståelig hjälp.
  • En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen.
     

Utmärkelsen Digitukiteko 2023

Som vinnare av den första utmärkelsen Digitukiteko offentliggjordes en distansstödtjänst som producerats av Föreningen Finlands Dövblinda rf. Dessutom belönades stiftelsen Vanhusten Turva för projektet Ikääntyvien laitelainaamo och Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:s projekt Verkko haltuun med hedersomnämnanden.

 

Du kan läsa mer om ämnet i vårt meddelande Utmärkelsen Årets Digitukiteko 2023 till Fjärrstöd för dövblinda personer.