Bestyrkande av behörighet

Notarius publicus styrker genom sin underskrift behörigheten (kompetensen) om det krävs ett intyg på att en person har rätt att handla för t.ex. ett företag eller en myndighets del.

Då du måste styrka att den som undertecknar handlingen har behörighet ska du skicka in den undertecknade handlingen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Av den handling du skickat in till ämbetsverket utreds undertecknarens rätt att handla för den offentliga myndighetens eller privata organisationens del eller yrkesutövarens behörighet.

Notarien kontrollerar situationen i olika register eller direkt hos den organisation som utfärdat handlingen. Dokumentet markeras med information om behörigheten och notarius publicus undertecknar dokumentet.

Gör så här

  • Skicka in en handling undertecknad av en myndighets eller en privat organisations representant till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket. 
    Serviceställenas adresser
  • Om du besöker ämbetsverket personligen ska du boka en tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten. 
    Tidsbokning
  • Av den handling du skickat in till ämbetsverket utreds undertecknarens rätt att handla för den offentliga myndighetens eller privata organisationens del eller yrkesutövarens behörighet.
  • Notarien kontrollerar situationen i olika register eller direkt hos den organisation som utfärdat handlingen.
  • Dokumentet markeras med information om behörigheten och notarius publicus undertecknar dokumentet.

Pris

  • 2024: Styrkandet av behörighet kostar 25 euro/underskrift.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats får du kompetensintyget medan du väntar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 629 865