Tillgängligheten till nätverksenkäten för digitala stödjare 

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i webbtjänsten nätverksenkäten om digitalt stöd följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet. 

Hur tillgängliga är sidorna? 

Denna webbtjänst uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller vissa tekniska brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan. 

Närmare information om den tekniska tillgängligheten 

Webblanketten, som skapats med verktyget Microsoft Forms, är ännu inte helt tillgänglig till alla delar. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga 

Beskrivningarna i anslutning till blanketten öppnas i ett nytt fönster utan att användaren varnas direkt via länken (WCAG 2.4.4.). En varning om att länken öppnas i ett nytt fönster ges i texten genast efter länken. Markeringen av länken kan korrigeras när blankettverktyget Forms utvecklas, fram till dess används ovan nämnda metod för att underlätta tillgängligheten. 

Märkte du brister i tillgängligheten? 

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor. 

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi. 

Övervakning av tillgängligheten 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000 


Hur har vi testat tillgängligheten? 

Webbplatsens tillgänglighet har regelbundet testats internt som en del av processen för planering och genomförande av blanketten. 

Webbenkäten har publicerats 12.10.2021. 

Denna beskrivning har utarbetats 12.10.2021. 

Beskrivningen har senast uppdaterats 12.10.2021. 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 

Webbplatsen Tillgänglighetskrav