Vanliga frågor om ekonomiska ärenden kopplade till intressebevakning 

Frågorna om ekonomiska och redovisningsrelaterade ärenden kopplade till intressebevakning för en myndig person har delats in i olika teman. 

Upprättande av egendomsförteckning 

Att vara intressebevakare 

Årsredovisning

Slutredovisning 

Intressebevakarens arvoden och kostnader 

 

Finlands invånarantal 5 629 334