Fakturering

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hanterar i första hand alla fakturor elektroniskt.

Så här tar du emot fakturor från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som privatperson:

E-faktura

Alla kunder vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan beställa sina fakturor som e-fakturor i stället för som traditionella pappersfakturor. E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att automatiskt ta emot fakturor från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till den egna nätbanken.

Det enklaste sättet att ta e-fakturor i bruk är att beställa dem hos din nätbank.

  • Se till att du har ingått ett avtal med din bank om att ta emot nätfakturor.
  • I nätbanken finns en lista över fakturerare som har beredskap att skicka e-fakturor.
  • Sök upp Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i listan och ange den begärda identifieringsuppgiften, som är din personbeteckning.

Mer information om hur du beställer e-fakturor får du av din bank.

OmaPosti

Om du har tagit i bruk Postis tjänst OmaPosti kan du få fakturor från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata elektroniskt via tjänsten OmaPosti. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar automatiskt privatpersoners fakturor via OmaPosti till de kunder som använder tjänsten men inte har beställt en separat e-faktura.

Det är bra att kontrollera i OmaPosti att den e-postadress som angetts i tjänsten är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor.

Läs mer om tjänsten OmaPosti

Kivra

Om du har tagit i bruk den digitala posttjänsten Kivra kan du få fakturor från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata elektroniskt via Kivra. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar automatiskt privatpersoners fakturor via den digitala posttjänsten Kivra till de kunder som använder tjänsten men inte har beställt en separat e-faktura eller använder OmaPosti.

Det är bra att kontrollera i tjänsten att den e-postadress som bekräftats i tjänsten är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor.

Läs mer om den digitala posttjänsten Kivra

Suomi.fi-meddelanden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar automatiskt privatpersoners fakturor till Suomi.fi-meddelanden till de kunder som använder tjänsten men inte har beställt en separat e-faktura eller använder andra tidigare nämnda digitala posttjänster. Om du använder Suomi.fi-meddelanden får du inte längre en separat pappersfaktura från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Det är bra att kontrollera i meddelandetjänsten att den e-postadress som angetts i tjänsten är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor.

Mer information om Suomi.fi-meddelanden får du genom att bekanta dig med Suomi.fi-webbtjänsten. Via samma länk kan du också logga in i dina egna meddelanden.

Läs mer on Suomi.fi-meddelanden på Suomi.fi

Pappersfakturor

Om du inte har tagit i bruk ovan nämnda elektroniska kanaler för att ta emot fakturor skickar vi fakturorna som brevpost till den adress som finns i befolkningsdatasystemet.

Faktureringens kontaktuppgifter

Mer information on faktureringen [email protected]