Information till bl.a. läkare, myndigheter och andra instanser

Nedan har vi delat upp de frågor om intressebevakningsfullmakt och intressebevakning som olika instanser ofta ställer. Observera att svaren varierar beroende på om ärendet gäller en fullmakt eller intressebevakning.

Läkare

Socialväsendet

Fastighetsförmedlare

Banker

Företag och föreningar