Befolkningsdatatjänster för organisationer

Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står.

Du kan få uppgifter från befolkningsdatasystemet för din organisations behov från stora person- och byggnadsuppgifter till enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet.

Urvals- och uppdateringstjänster: när du behöver mycket information

Organisationer inom den offentliga förvaltningen

Skräddarsydda dataleveranser

  • Med urvals- och uppdateringstjänsten kan en aktör inom den offentliga sektorn få information från befolkningsdatasystemet med önskade sökkriterier, till exempel för att genomföra en enkätundersökning samt hålla sitt kundregister uppdaterat.

Fortlöpande uppdateringstjänster

  • Ändringsdatatjänsten och BDS-ändringsgränssnittet är fortlöpande uppdateringstjänster med hjälp av vilka aktörer inom den offentliga sektorn kan uppdatera sina register. BDS-ändringsgränssnittet ersätter Ändringsdatatjänsten tills slutet av 2024.

Privata företag och samfund

Söktjänster i befolkningsdatasystemet: när du behöver enskilda uppgifter

Det finns två söktjänster för befolkningsdatasystemets uppgifter:

  • BDSförfrågan är en webbläsarapplikation som erbjuds organisationen, med vilken organisationens anställda kan söka enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. BDSförfrågan lämpar sig för en organisation som inte behöver eller kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling inom datasystemet i sin egen organisation.

  • BDSförfrågan-gränssnittet är en tjänst som integreras med organisationens eget datasystem. BDSförfrågan-gränssnittet lämpar sig för en organisation som vill behandla uppgifter för sitt eget ändamål i ett skräddarsytt system.

Befolkningsdatasystemets självbetjäningsurvalstjänster

  • Kommunernas urvalstjänst är en självbetjäningsapplikation som kommunerna kan använda för att hämta de personuppgifter som kommunen behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter, samt för att kontakta kommuninvånarna.

  • Urval från invånarförteckningen är en självbetjäningsapplikation som erbjuds disponentbyråer och servicebolag. Med applikationen är det möjligt att plocka ut information om invånarsituationen i ett bostadsbolag, en byggnad som ägs av ett bostadsbolag eller en enskild lägenhet.

Kom ihåg att bekanta dig med villkoren för att använda befolkningsdatatjänsterna innan du börjar använda tjänsterna.

 

Finlands invånarantal 5 631 879