Befolkningsdatatjänster för organisationer

Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står.

Du kan få uppgifter från befolkningsdatasystemet för din organisations behov från stora person- och byggnadsuppgifter till enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet.

Urvals- och uppdateringstjänster: när du behöver mycket information

Organisationer inom den offentliga förvaltningen

Skräddarsydda dataleveranser

  • Med urvals- och uppdateringstjänsten kan en aktör inom den offentliga sektorn få information från befolkningsdatasystemet med önskade sökkriterier, till exempel för att genomföra en enkätundersökning samt hålla sitt kundregister uppdaterat.

Fortlöpande uppdateringstjänster

  • Ändringsdatatjänsten och BDS-ändringsgränssnittet är fortlöpande uppdateringstjänster med hjälp av vilka aktörer inom den offentliga sektorn kan uppdatera sina register. BDS-ändringsgränssnittet ersätter Ändringsdatatjänsten tills slutet av 2024.

Privata företag och samfund

Söktjänster i befolkningsdatasystemet: när du behöver enskilda uppgifter

Det finns två söktjänster för befolkningsdatasystemets uppgifter:

  • BDSförfrågan är en webbläsarapplikation som erbjuds organisationen, med vilken organisationens anställda kan söka enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. BDSförfrågan lämpar sig för en organisation som inte behöver eller kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling inom datasystemet i sin egen organisation.

  • BDSförfrågan-gränssnittet är en tjänst som integreras med organisationens eget datasystem. BDSförfrågan-gränssnittet lämpar sig för en organisation som vill behandla uppgifter för sitt eget ändamål i ett skräddarsytt system.

Befolkningsdatasystemets självbetjäningsurvalstjänster

  • Kommunernas urvalstjänst är en självbetjäningsapplikation som kommunerna kan använda för att hämta de personuppgifter som kommunen behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter, samt för att kontakta kommuninvånarna.

  • Urval från invånarförteckningen är en självbetjäningsapplikation som erbjuds disponentbyråer och servicebolag. Med applikationen är det möjligt att plocka ut information om invånarsituationen i ett bostadsbolag, en byggnad som ägs av ett bostadsbolag eller en enskild lägenhet.

Kom ihåg att bekanta dig med villkoren för att använda befolkningsdatatjänsterna innan du börjar använda tjänsterna.