Intyg över rätt enligt finsk lag att ingå äktenskap utomlands 

Hindersprövningen görs i det land där ni vigs. I allmänhet ska både du och din make bevisa att ingendera har ett gällande äktenskap eller registrerat partnerskap. Du kan begära ett intyg över att du enligt finsk lag har rätt att ingå äktenskapet i fråga.  

Varje stat har sina egna krav på vilka handlingar som krävs för hindersprövning eller ingående av äktenskap i staten i fråga. Kontrollera med vigselstaten om intyget måste legaliseras och översättas. Ta också reda på om du behöver några andra handlingar, till exempel födelseattest.  

Vår prövning av hinder mot äktenskap duger som sådan även i de övriga nordiska länderna. Om ni alltså ämnar ingå äktenskap i ett annat nordiskt land behöver ni begära hindersprövning bara en gång: antingen av oss eller av myndigheterna i vigselstaten. Likaså duger en undersökning som gjorts i ett annat nordiskt land som sådan i Finland. Om hindersprövningen görs hos oss, använd blankett Begäran - Vigsel i Finland eller något annat Nordiskt land. Om hindersprövningen görs i vigselstaten, använd blanketten Begäran - Vigsel utomlands

Intyget vi utfärdar är giltigt i fyra månader.  

När du begär ett intyg av oss kan du samtidigt be om en s.k. EU-standardblankett eller ett Apostille-intyg. Både standardblanketten och Apostille-intyget är avgiftsbelagda. Kontrollera med vigselstaten om de är nödvändiga. 

Finns dina uppgifter i befolkningsdatasystemet? 

Dina uppgifter som behövs för intyget kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Den centrala uppgift som behövs är civilståndet, utifrån vilket man säkerställer att du inte har ett gällande äktenskap eller registrerat partnerskap.  

Ifall du funderar på om uppgiften om ditt civilstånd har införts i befolkningsdatasystemet och om uppgiften är korrekt, kan du kontrollera detta i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller kontakta oss. 

Om uppgiften om ditt civilstånd inte finns i befolkningsdatasystemet måste du intyga ditt civilstånd med ett adekvat intyg. Du kan begära ett civilståndsintyg från ambassaden eller konsulatet för staten där du är bosatt/medborgare. Då behöver intyget inte legaliseras. Du kan också begära ett civilståndsintyg av befolkningsregistermyndigheterna eller motsvarande i staten där du är bosatt/medborgare. Då måste intyget oftast översättas och legaliseras. Se vår anvisning om legalisering av handlingar.  

Efter vigseln 

Finska medborgare och personer bosatta i Finland måste anmäla ett äktenskap som ingåtts utomlands till oss för att vi ska kunna registrera uppgiften i Finlands befolkningsdatasystem. Läs mer om anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands. 

Gör så här

Pris

Intyget är avgiftsfritt. 

EU-standardblankett 12 € (år 2023) och 14 € (år 2024).

Apostille-intyg 30 € (år 2023) och 36 € (år 2024). 

Handläggningstid

  • Hindersprövningen tar 3–4 veckor.
  • Om den ena maken är utlänning, 4–6 veckor.
  • Handläggningstiden för intyg för vigsel utomlands, 4-6 veckor.

Så här får du dokumentet:

Du får ett intyg av oss när din ansökan har behandlats.

Vi skickar intyget till dig per brevpost.

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta.

 

 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen