Intyg över rätt enligt finsk lag att ingå äktenskap utomlands 

Hindersprövningen görs i det land där ni vigs. I allmänhet ska både du och din make bevisa att ingendera har ett gällande äktenskap eller registrerat partnerskap. Du kan begära ett intyg över att du enligt finsk lag har rätt att ingå äktenskapet i fråga.  

Varje stat har sina egna krav på vilka handlingar som krävs för hindersprövning eller ingående av äktenskap i staten i fråga. Kontrollera med vigselstaten om intyget måste legaliseras och översättas. Ta också reda på om du behöver några andra handlingar, till exempel födelseattest.  

Vår prövning av hinder mot äktenskap duger som sådan även i de övriga nordiska länderna. Om ni alltså ämnar ingå äktenskap i ett annat nordiskt land behöver ni begära hindersprövning bara en gång: antingen av oss eller av myndigheterna i vigselstaten. Likaså duger en undersökning som gjorts i ett annat nordiskt land som sådan i Finland. Om hindersprövningen görs hos oss, använd denna blankett. Om hindersprövningen görs i vigselstaten, använd blanketten på denna sida. 

Intyget vi utfärdar är giltigt i fyra månader.  

När du begär ett intyg av oss kan du samtidigt be om en s.k. EU-standardblankett eller ett Apostille-intyg. Både standardblanketten och Apostille-intyget är avgiftsbelagda. Kontrollera med vigselstaten om de är nödvändiga. 

Finns dina uppgifter i befolkningsdatasystemet? 

Dina uppgifter som behövs för intyget kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Den centrala uppgift som behövs är civilståndet, utifrån vilket man säkerställer att du inte har ett gällande äktenskap eller registrerat partnerskap.  

Ifall du funderar på om uppgiften om ditt civilstånd har införts i befolkningsdatasystemet och om uppgiften är korrekt, kan du kontrollera detta i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller kontakta oss. 

Om uppgiften om ditt civilstånd inte finns i befolkningsdatasystemet måste du intyga ditt civilstånd med ett adekvat intyg. Du kan begära ett civilståndsintyg från ambassaden eller konsulatet för staten där du är bosatt/medborgare. Då behöver intyget inte legaliseras. Du kan också begära ett civilståndsintyg av befolkningsregistermyndigheterna eller motsvarande i staten där du är bosatt/medborgare. Då måste intyget oftast översättas och legaliseras. Se vår anvisning om legalisering av handlingar.  

Efter vigseln 

Finska medborgare och personer bosatta i Finland måste anmäla ett äktenskap som ingåtts utomlands till oss för att vi ska kunna registrera uppgiften i Finlands befolkningsdatasystem. Läs mer om anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands. 

Gör så här 

Mitt civilstånd finns registrerat i befolkningsdatasystemet 

1. När du behöver intyget i fråga ska du fylla i ansökan nedan. Fyll i blanketten på det språk som du vill ha intyget på. Om du vill ha ett intyg på något annat språk (finska, svenska, engelska eller tyska), skriv det i tilläggsuppgifterna. 

Lomake

2. Om din make är utlänning ska du ta en kopia eller bild av namnsidan i hens pass eller identitetskort.  

3. Skicka ansökan och kopian av din makes pass till oss per e-post eller post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo.  

4. Vi skickar intyget till dig per post.  

Uppgift om mitt civilstånd finns inte i befolkningsdatasystemet eller informationen är inte uppdaterad 

  • Komplettera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet, dvs. anmäl till exempel din skilsmässa som beviljats utomlands När dina uppgifter är uppdaterade kan du därefter begära ett intyg enligt anvisningarna ovan.  

  • Du kan också skaffa ett civilståndsintyg från ambassaden eller konsulatet för staten där du är bosatt/medborgare. Då behöver intyget inte legaliseras. Du kan också begära ett civilståndsintyg av befolkningsregistermyndigheterna eller motsvarande i staten där du är bosatt/medborgare. Då måste intyget oftast översättas och legaliseras. Se vår anvisning om legalisering av handlingar. När du har civilståndsintyget i original ska du skicka det till oss per post tillsammans med ovanstående blankett samt eventuella legaliseringar och översättningar. 

Pris

Intyget är avgiftsfritt. 

EU-standardblankett 10 €, Apostille-intyg 30 €. 

Handläggningstid

4 veckor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo