Interoperabilitetsplattformen

I interoperabilitetsplattformen, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, hittar du verktyg för fastställande av driftskompatibelt informerande innehåll. Plattformen består av ordlistor, koder och datamodeller som behövs i dataflödet och i annan informationshantering.

Interoperatibilitetsplattformen är avsedd både för den offentliga förvaltningen och för den privata sektorn. Verktygen i plattformen kan utan avgift användas för terminologiskt arbete med ordlistor, för att administrera koder och för datamodellering. De som producerar datainnehållet ansvarar för att definiera sin information samt för att den är uppdaterad och av god kvalitet.

Du kan även utnyttja de färdiga datadefinitionerna som finns på interoperabilitetsplattformen. Utnyttjandet av färdiga koder och datamodeller i systemutvecklingen är kostnadseffektivt och förbättrar kompatibiliteten mellan de olika aktörernas system. Att använda enhetliga begrepp underlättar tjänsteplaneringen och förståeligheten. 

Centrala begrepp

Kompatibilitetsmetoden

Med hjälp av interoperabilitet skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, dvs. hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet bevaras.

Interoperabilitetsmetoden innefattar de principer och verksamhetsmodeller vars datainnehåll produceras för interoperabilitetsplattformen. Centralt är att den informationsdefiniering som beskriver datainnehållet är enhetligt och återanvänt: ordlistor, koder och datamodeller som tidigare skapats utnyttjas i så hög grad som möjligt.

Istället för att varje organisation själv definierar till exempel innehållet i begreppet person och den information som är kopplad till detta görs beskrivningen en gång för interoperabilitetsplattformen. Efter det kan de övriga hänvisa till denna beskrivning och tillämpa dem. Tekniskt sagt är beskrivningarna för de ordlistor, koder och datamodeller som förs över till interoperabilitetsplattformen länkad data, dvs. specificerade webbresurser som har en egen bestående beteckning som kan hänvisas till.

Verktyget Ordlistor

Verktyget Ordlistor är en underhålls- och publiceringsapp för terminologiska ordlistor. En terminologisk ordlista är en ordlista som innehåller information om specialbranschernas begrepp och beteckningar.

Verktyget Ordlistor

Verktyget Kodlistor

Verktyget Kodlistor är en nationell underhålls- och publiceringsapp för samanvända koder och klassifikation. Det går att bläddra i innehållet i verktyget Kodlistor och de koder som behövs kan användas. Innehållet i verktyget Kodlistor används som värdemängder som behövs i de semantiska datamodellerna.

Verktyget Kodlistor

Verktyget Informationsmodeller

Verktyget Informationsmodeller är en tjänst för att uppdatera och publicera semantiska datamodeller. Det innehåller datadefinitioner för aktörerna avsedda för att harmonisera den gemensamma informationen. Det kallas för ett datakomponentsbibliotek. Dessutom används verktyget till exempel för att administrera datainnehållet i gränssnitt eller datalager. Dessa allmänna datakomponenter används i beskrivningar som görs i vissa användningssyften, såsom att presentera innehåll i gränssnitt eller datalager.

Verktyget Informationsmodeller

Med i interoperabilietsplattformen?

  • Be Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om en demonstration av interoperabilitetsplattformen och verktygen i den genom att skicka e-post till adressen: [email protected]
  • Läs användarvillkoren och fyll i ansökan om behörighet.

Fyll i ansökan om behörighet

  • MDB ger användarrättigheter till den huvudanvändare som utses i ansökan om behörighet.

  • Huvudanvändaren ger användarrättigheter till andra användare (datamodellerare, kodlistearbetare, ordlistearbetare)

  • Datamodellerare, kodsystemsarbetare och ordlistearbetare gör/överför din organisations material till plattformens verktyg.

     

Vanliga frågor

Mer information

Interoperabilietsplattformen

Kontakta oss

Email: [email protected]

 

Finlands invånarantal 5 635 667