Certifikatens testkort

Testkorten är lämpade för testning av olika tekniska egenskaper i samband med ibruktagande av certifikat eller utvecklingsprojekt för system. Testkorten kan användas exempelvis för att testa kortläsare eller då man testar inloggning i olika datasystem.

Datainnehållet på testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning. Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter.

Beställning av testkort

Testkort kan beställ via e-tjänster. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänster kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

E-tjänster

Leveranstid och kortens pris

 • Organisationstestkort 50 e / st.
 • Testkort för medborgarcertifikat (identitetskort) 60 €/ st.
 • Personaltestkort för social- och hälsovården 23 e / st.
 • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården 23 e / st.
 • Yrkestestkorten för social- och hälsovården är avgiftsfria.

En beställning kan innehålla högst 20 testkort. Urvalet av testkort är begränsat och deras testpersonuppgifter (t.ex. namn) kan inte påverkas.

Det finns också yrkestestkort med ECC-chip, som är endast menade till att testa ECC-egenskapen. ECC-testkort kan beställas med endast en yrkesrättighet (läkare). Om du behöver ett ECC-testkort, vänligen meddela om saken i testkortsbeställningens Mer information -fält.

Testkorten levereras i beställningsordning. På grund av den stora efterfrågan kan leveranstiden bli längre.

Spärrning av testkort

Testkortets certifikat kan också spärras. Spärrandet görs på följande sätt:

 1. Skicka uppgifterna på det/de kort vars certifikat ni vill att ska spärras per e-post varmennepalvelut(at)dvv.fi:
  - Titeln på kortet
  - Testpersonens namn
  - De två nummerserier på kortet (finns på kortets fram- och baksida)
 2. När certifikaten har spärrats får ni en kvittering på händelsen per e-post.

Mer information

varmennepalvelut(at)dvv.fi