Certifikatens testkort

Testkorten används för att testa de tekniska funktionerna i certifikatkortets chip i samband med program- eller systemutvecklingsprojekt eller när organisationen håller på att ta i bruk certifikatkort. Med hjälp av testkorten kan man till exempel testa inloggningen i olika datasystem och applikationer eller användningen av kortläsare. Testkorten fungerar endast i testsystemen och det finns inga riktiga personuppgifter på testkorten.

Datainnehållet på testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning. För närvarande används RSA-teknologi i certifikatkorten.

Gör så här:

Beställ de testkort du behöver via e-tjänsten. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänsterna kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

Till e-tjänsten

 

Information om beställning av testkort

En beställning kan innehålla högst 20 testkort. Det finns fem olika typer av testkort:

  • yrkestestkort för social- och hälsovården
  • personaltestkort för social- och hälsovården
  • aktörstestkort inom social- och hälsovården
  • organisationstestkort
  • medborgarcertifikattestkort (identitetskort)

Testkorten beviljas för testidentiteter. De innehåller testpersonuppgifter, såsom namn och yrkesrättighet.

Beställaren kan inte påverka testpersonuppgifterna såsom till exempel namn eller personbeteckning.

Urvalet av testidentiteter är begränsat. Till exempel har urvalet av yrkestestkort för social- och hälsovården ett begränsat antal olika yrkesrättigheter och testpersonuppgifter.

Testkorten levereras i beställningsordning. På grund av den stora efterfrågan kan leveranstiden ibland bli längre.

Testkort med ECC-chip

Vanligtvis har testkorten ett RSA-certifikat som också finns i certifikatkort som för närvarande är i produktion.

För kommande chip finns det också testkort med ECC-certifikat i sortimentet. ECC-testkorten är endast avsedda för testning av ECC-egenskapen. Det finns två typer av ECC-testkort: organisationstestkort och yrkestestkort för social- och hälsovården med läkarens yrkesbehörighet.

Om du behöver ECC-testkort, ange i e-tjänsten under Tilläggsuppgifter vilka testkort du vill beställa.
 

Spärrning av testkort

Testkortets certifikat kan spärras på samma sätt som andra certifikatkort.

Så här spärrar du testkortet:

1. Skicka uppgifterna om testkorten som ska spärras till oss per e-post till adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi. Meddela oss:

  • Titel på kortet
  • Testpersonens namn
  • Kortets två nummerserier som finns på kortets fram- och baksida

2. När spärrningen har gjorts får du en kvittering på händelsen per e-post.
 

Testkortens priser

Organisationstestkort 50 e / st.

Medborgarcertifikattestkort (identitetskort) 50 e / st

Personaltestkort för social- och hälsovården 23 e / st.

Testkort för aktörer inom social- och hälsovården 23 e / st.

Yrkestestkorten för social- och hälsovården är avgiftsfria.

Mer information

varmennepalvelut(at)dvv.fi

 

Finlands invånarantal 5 630 892