Certifikatens testkort

Testkorten är lämpade för testning av olika tekniska egenskaper i samband med ibruktagande av certifikat eller utvecklingsprojekt för system. Testkorten kan användas exempelvis för att testa kortläsare eller då man testar inloggning i olika datasystem.

Datainnehållet på testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning. Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter.

Gör so här

Beställ de testkort du behöver via e-tjänsten. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänsten kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

E-tjänsten

Testcertifikat kan beställas med antingen ett nytt eller det nuvarande chipet. Anteckna under punkten för tilläggsuppgifter på beställningsblanketten med vilket chip du vill beställa de beviljade testcertifikaten.

Mer information

asiakashallinta.th-varmenne(at)dvv.fi (social- och hälsovården)

varmennemyynti(at)dvv.fi (övriga organisationer)

Finlands invånarantal 5 544 277