Certifikatens testkort

Testkorten är lämpade för testning av olika tekniska egenskaper i samband med ibruktagande av certifikat eller utvecklingsprojekt för system. Testkorten kan användas exempelvis för att testa kortläsare eller då man testar inloggning i olika datasystem eller applikationer. Testkort fungerar endast i testsystem.

Datainnehållet på testkortens certifikat motsvarar datainnehållet i certifikat på kort i produktionsanvändning. Personuppgifterna i testkortens certifikat utgår inte från verkliga personuppgifter.

Beställning av testkort

Testkort kan beställas via e-tjänster. Om din organisation ännu inte har ett konto i e-tjänster kan du skapa ett konto genom att registrera dig i tjänsten.

E-tjänster

Kortens pris

 • Organisationstestkort 50 e / st.
 • Personaltestkort för social- och hälsovården 23 e / st.
 • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården 23 e / st.
 • Yrkestestkorten för social- och hälsovården är avgiftsfria.
 • Medborgarcertifikattestkort 50 e / st.

Beställningsanvisningar

En beställning kan innehålla högst 20 testkort. Urvalet av testkort är begränsat och deras testpersonuppgifter (t.ex. namn eller personbeteckningar) kan inte påverkas.

Testkort som kan beställas:

Typ av testkort

 • Yrkestestkort för social- och hälsovården
 • Personaltestkort för social- och hälsovården
 • Testkort för aktörer inom social- och hälsovården
 • Organisationstestkort
 • Medborgarcertifikattestkort

Det är också möjligt att inkludera ECC-testkort i samma beställning. ECC-testkort är endast till för att testa ECC-funktionen. Det finns endast två typer av ECC-testkort; Yrkestestkort för social- och hälsovården (läkare) och organisationstestkort. Vänligen ange i avsnittet Mer information i din beställning om du behöver ECC-testkort.

Testkorten levereras i beställningsordning. På grund av den stora efterfrågan kan leveranstiden bli längre.

Spärrning av testkort

Testkortets certifikat kan också spärras. Spärrandet görs på följande sätt:

 1. Skicka uppgifterna på det/de kort vars certifikat ni vill att ska spärras per e-post varmennepalvelut(at)dvv.fi:
  - Titeln på kortet
  - Testpersonens namn
  - De två nummerserier på kortet (finns på kortets fram- och baksida)
 2. När certifikaten har spärrats får ni en kvittering på händelsen per e-post.

Mer information

varmennepalvelut(at)dvv.fi

 

Finlands invånarantal 5 626 442