Hemkommun för medborgare i ett EU-land, Schweiz eller Liechtenstein

Vad avses med hemkommun?

Finland är indelat i flera förvaltningsområden, d.v.s. kommuner. Hemkommunen är vanligtvis den kommun där du bor. 

När du har en hemkommun 

 • har du i allmänhet rätt att använda de tjänster som din hemkommun erbjuder, till exempel offentlig hälsovård eller barndagvård
 • kan du få ett finländskt identitetskort och körkort 
 • kan du använda tjänster som erbjuds av myndigheter eller få ekonomiska förmåner eller bidrag. 

När kan en medborgare i ett EU-land, Schweiz eller Liechtenstein få en hemkommun?

Du kan få en hemkommun om följande villkor uppfylls:

 • Du har anlänt till Finland.
 • Din vistelse är laglig.
 • Du har för avsikt att bo i Finland i minst ett år.

Dessutom ska du ha någotdera av följande:

 • ett positivt beslut om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt från Migrationsverket 
 • en familjemedlem* som har en hemkommun i Finland.

*Familjemedlemmar är make eller maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo är familjemedlem om ni har bott tillsammans i minst 2 år innan ni flyttade till Finland eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till. 

Gör så här

Jag har ännu ingen finländsk personbeteckning

Om du ännu inte har en finländsk personbeteckning, läs anvisningarna på sidan Registrering av utlänningar. 

Jag har redan en finländsk personbeteckning

A) Jag har beviljats uppehållsrätt för EU-medborgare eller ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem* av Migrationsverket. 

* OBS! Uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem är inte samma sak som uppehållstillståndskortet. Läs mer om uppehållskortet för familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats.

Gå till webblanketten för att ansöka om hemkommun

Om du har fått ett beslut om EU-registrering för mindre än 12 månader sedan behöver du inte besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi skickar informationen till den e-postadress du angett på webblanketten när hemkommunen har registrerats.  

Om du har fått Migrationsverkets beslut för mer än 12 månader sedan ska du utöver att fylla i webblanketten personligen besöka vårt serviceställe inom 1 månad efter att du skickat in blanketten.
•    Reservera tid för tjänsten ”Registrering av en utlännings hemkommun och stadigvarande adress”
•    Ta med dig ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort med bild för medborgare i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller San Marino

 

C) Jag kan inte använda webblanketten eller jag har inget beslut av Migrationsverket om registreringen av uppehållsrätt för EU-medborgare, men min familjemedlem har en hemkommun i Finland.

Om dina uppgifter ännu inte har registrerats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hittar du rätt formulär och anvisningar på sidan Registrering av utlänningar. 

Om dina uppgifter har registrerats, gör så här: 

1. Fyll i och skriv ut blanketten "Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande" på förhand. 

Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande

2. Boka tid till tjänsten ”Registrering av en utlännings hemkommun och stadigvarande adress” via vår tidsbeställning. 

Boka tid

3. Ta med dig följande handlingar: 

 • ifylld blankett "Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande"
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort med bild 
 • originalintyg över familjeförhållanden som vid behov har legaliserats, om familjeförhållandena ännu inte har sparats. Läs mer om legalisering och översättning av handlingar.

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Lagar som berör ärendet

Lag om hemkommun