Dataskyddsbeskrivning för Datasystemet för förhandserkännande

 

Datasystemet för förhandserkännande är en applikation som används för att fastställa den andra föräldern till ett barn som föds utanför äktenskapet. Den består av det elektroniska anmälningssystemet för förhandserkännanden (FöräldraWeb) och MDB:s ärendehanteringssystem (Elsa).

Med hjälp av applikationen FöräldraWeb utarbetar en hälsovårdare, barnmorska eller barnatillsyningsman vid mödrarådgivningen ett dokument om erkännande av föräldraskap och skickar uppgifterna om det till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattar beslut om fastställande av erkännande av föräldraskap i sitt ärendehanteringssystem Elsa efter barnets födelse. Efter att föräldraskapet fastställts uppdaterar MDB uppgifterna om familjeförhållandet mellan barnet och föräldern i befolkningsdatasystemet.