Registrering av medborgarskap

Du kan meddela flera medborgarskap till befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar ett medborgarskap i befolkningsdatasystemet på basis av ett giltigt pass, ett ursprungligt beslut om naturalisation eller en eventuell annan tillförlitlig utredning.

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla uppgifter om utländska medborgarskap du fått till Finlands befolkningsdatasystem.

Förlust av finskt medborgarskap

Om du är medborgare i både Finland och en annan stat kan du automatiskt förlora ditt finska medborgarskap då du fyller 22 år. Om du har tillräcklig anknytning till Finland, förlorar du inte ditt finska medborgarskap.

Du har tillräcklig anknytning till Finland bland annat om du i åldern 18–22 år skriftligen har meddelat en finsk beskickning eller myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att du vill behålla ditt finska medborgarskap eller om du har sökt och fått finskt pass eller identitetskort. Om du misstänker att du kan förlora ditt finska medborgarskap, kontakta en finsk beskickning eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

  • Skicka in ett ursprungligt beslut eller ett intyg över medborgarskap eller visa upp ett giltigt pass för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du är finsk medborgare kan du också skicka utredningen till närmaste finska beskickning.
  • Se separat anvisning om eventuella krav gällande legalisering av beslutet eller intyget.

Anvisning om legalisering av handlingarna

Anvisning för inlämning av utländska dokument

  • Om du ansöker om finskt medborgarskap, kontakta Migrationsverket.

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Kundtjänst

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen