Registrering av medborgarskap 

Du kan anmäla flera medborgarskap till befolkningsdatasystemet. Vi antecknar medborgarskap i befolkningsdatasystemet på basis av ett giltigt pass, ett officiellt medborgarskapsbeslut eller någon annan tillförlitlig utredning. 

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla uppgifter om utländska medborgarskap du fått till Finlands befolkningsdatasystem. 

Läs mer om förlust och bevarande av finskt medborgarskap

Om du ansöker om finskt medborgarskap ska du kontakta Migrationsverket. 

Med vilken handling kan jag bevisa mitt medborgarskap? 

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan.      

Korrigering/tillägg av registeruppgifter – internationella ärenden 

2. Lämna in handlingarna till oss antingen genom att besöka vårt serviceställe, via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI-68601 Jakobstad. Skannade handlingar kan inte godkännas.     

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar. 

Nödvändiga handlingar: 

  • ifylld blankett för korrigering av registeruppgifter   
  • handling som påvisar medborgarskap (se ovan punkten "med vilka handlingar kan medborgarskapet antecknas i befolkningsdatasystemet"). 

3. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när uppgiften om medborgarskap har sparats. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden per telefon, eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit.

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post.

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden via e-post eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. OBS! För tillfället svarar vi inte på förfrågningar gällande handläggningstiden.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen