Beställning av servicecertifikat

Servicecertifikaten söks via e-tjänsten.

Ansökan förutsätter registrering som användare av e-tjänsten. I samband med registreringen skapar användaren ett kundkonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation. Registreringen förutsätter stark identifiering från användarens sida. Om organisation har redan ett kundkonto i e-tjänsten, behöver nya användare bjudas in till kundkontot av någon nuvarande användare..

eTjänsten

Servicecertifikatbeställning är alltid en ny beställning även om organisationens tidigare servicecertifikat förnyas.

  1. Välj Påbörja en ny ansökan​​​​​​​.
  2. Öppna menyn från Jag vill certifiera en elektronisk identitet eller tjänst​​​​​​​.
  3. Välj Börja från Ansökningar om systemsignaturcertifikat​​​​​​​.
  4. Fyll i ansökan och bifoga certifikatbegäran (csr-filen) eller be alternativt er tekniska kontaktperson att bifoga en certifikatbegäran på ert konto och ange deras kontaktuppgifter i tekniska kontaktpersonens avsnitt i ansökan. Efter ansökan har skickats får den tekniska kontaktpersonen en länk till den e-postadress som angetts i ansökan, varifrån certifikatbegäran kan laddas ner. De får inte tillgång till något annat på organisationens e-tjänstkonto än uppgifterna i ansökan i fråga. Datainnehållet till servicecertifikatet hämtas från certifikatbegäran till ansökan.

Det färdiga servicecertifikatet skickas per e-post i DER - och PEM-filformat till tekniska processens e-postadress eller tekniska kontaktpersonens e-post som angetts i ansökan.

Målet för servicecertifikat leverans är cirka en vecka från det att ansökan har skickats och en certifikatbegäran har laddats upp. Du ser ärendets behandlingsskeden i e-tjänsten från organisationens eget konto. Observera att ansökan visar beslutet om att bevilja ett certifikat först några dagar efter att certifikatet har producerats och levererats.

Om ansökan inte kan godkännas med de uppgivna uppgifterna, återsänds ansökan via e-tjänsten till kunden för att korrigeras eller kompletteras. I begäran om ytterligare information finns det en orsak till återsändandet. Kunden kan också själv skicka ytterligare information till ansökan. Servicecertifikatets beställning är bindande.

Ett avslagsbeslut fattas på en bristfällig ansökan, om den har varit i behandling i över sex månader.

Leveransvillkor​​​​​​​ (pdf)

Servicecertifikat pris

Servicecertifikatets pris är 300,00 €/år (moms 0 %). Priset betalas per år och faktureras i samband med att certifikatet skapas. Test-servicecertifikatets pris är 150 € (moms 0 %). Till e-postcertifikaten läggs en licensavgift på 50 €.

Servicecertifikat för social - och hälsovården faktureras inte beställaren. Undantag är Servicecertifikat för hälsoapplikationer som faktureras enligt normalprislistan.

På priserna tillkommer en leveransavgift på 15 €.