Aktuellt

► Priserna för de företagsekonomiska produkterna i BDSförfrågan-gränssnittet förändras den 1.9.2024. Ladda ner den nya prislistan här

BDSförfrågan-gränssnittet

Via BDSförfrågan-gränssnittet kan en organisation inom den offentliga eller privata sektorn söka uppgifter i realtid i befolkningsdatasystemet direkt i sitt eget datasystem.

BDSförfrågan-gränssnittet lämpar sig för en organisation som till exempel vill

 • kontrollera kundernas basuppgifter
 • erbjuda sina kunder e-tjänster 
 • kontrollera att uppgifterna är korrekta i ansökningarnas behandlingsprocesser.

BDS-uppgifter som överlåts organisationen och deras användningsändamål avtalas alltid från fall till fall med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

BDSförfrågan-gränssnittet är inte avsett för regelbunden eller omfattande uppdatering av uppgifterna i det egna registret eller för andra massförfrågningar. För detta ändamål lämpar sig Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppdateringstjänster för kundregister för den offentliga förvaltningen och privata företag och samfund.

Uppgifterna hämtas och tas emot från BDSförfrågan-gränssnittet som meddelanden i XML-format. Närmare information om det tekniska genomförandet av gränssnittet finns på sidan tekniskt genomförande och användning av BDSförfrågan-gränssnittet.

Som ett alternativ till en egen direkt förbindelse till BDSförfrågan-gränssnittet kan du fråga om tjänster baserade på BDS-uppgifter även av förmedlarföretag som har beviljats rättigheten att förmedla uppgifter som sökts via BDSförfrågan-gränssnittet. Då kan tillståndsbehandlingen vara lättare och snabbare.

Minneslista innan ärendet behandlas

Gör så här

Innan du registrerar dig i tjänsten ska du bekanta dig med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster och användarvillkoren för e-tjänsten på vår kundsida.

Ansök om datatillstånd i e-tjänsten 

 1. Gå till e-tjänsten
 2. a) Om du redan har registrerat dig som användare av ett kundkonto, logga in med den e-postadress och det lösenord du angav när du registrerade dig eller med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Klicka på länken ”Har du glömt ditt lösenord?” om du inte kommer ihåg ditt lösenord.
  b) Om du ännu inte har registrerat dig som användare av ett kundkonto, klicka på Registrera dig.
 3. Efter att du loggat in, välj ” Påbörja en ny ansökan” från övre balken.
 4. Välj bland flikarna om du företräder den offentliga förvaltningen eller ett företag och  sammanslutningar.
 5. Välj sedan punkten där det står ”Jag  vill hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet”.
 6. Välj ”Ansökan  om datatillstånd för BDSförfrågan-gränssnittet” ur menyn som öppnas och klicka på Börja.
 7. Fyll i uppgifterna i ansökan. Du kan skicka in blanketten för behandling först när du har fyllt i alla nödvändiga fält. Kontrollera att en grön symbol visas för alla fält, det anger att fältet är korrekt ifyllt.
 8. Kontrollera till sist dina uppgifter och klicka på ”Skicka ”.

Om du behöver hjälp med ansökan om datatillstånd, till exempel för att exakt definiera det datainnehåll som behövs, kontakta experterna på BDSförfrågan-gränssnittet på adressen [email protected]

Till exempel kommuner och välfärdsområden kan beställa tjänsten i e-tjänsten med något förenklat förfarande, eftersom de har ett taktillstånd som gäller tills vidare för BDSförfrågan-gränssnittet. I samband med beställningen ska beställaren fylla i en utredning om hur uppgifterna skyddas och används samt om administrationstjänsten för ansökan om användarbehörighet.

Handläggningstid 

Handläggningstiden för en datastillståndsansökan för BDSförfrågan-gränssnittet är cirka tre månader. Denna tid omfattar begäran om komplettering av ansökan, förhandlingar och en utvärdering av den sökandes tekniska system.

Pris

 • Användningen av BDSförfrågan-gränssnittet är avgiftsfritt för kommunens och statens myndigheter samt för välfärdsområden. 
 • För andra kunder inom den offentliga sektorn som utför en lagstadgad uppgift samt för kunder inom den privata sektorn faktureras användningen av BDSförfrågan-gränssnittet månatligen på basis av antalet förfrågningar. 
 • Kunder inom den offentliga sektorn debiteras dessutom en etableringsavgift för BDSförfrågan-gränssnittet.

Förfrågan via BDSförfrågan-gränssnittet är avgiftsbelagda för företag och samfund. Priset för varje förfrågan beror bland annat på hur omfattande innehållet är. Även etableringskostnaderna för förbindelsen uppbärs av kundorganisationen. 

Vanliga frågor

Se även

Vill du få störnings- och aktualitetsmeddelanden om BDSförfrågan-gränssnittet?

Du kan lägga till din e-post på meddelandelistan genom att skicka ett meddelande till adressen [email protected]

Finlands invånarantal 5 631 644