Registrering av barn som fötts utomlands

När ett barn föds utomlands ska barnets uppgifter meddelas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att barnet ska kunna registreras i befolkningsdatasystemet. Barnets födelseattest i original ska bifogas anmälan. Det kan vara nödvändigt att legalisera och översätta födelseattesten.

Anmäl ditt barn som fötts utomlands till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Då registreras barnet i befolkningsdatasystemet. Ett barn kan få finsk personbeteckning om barnet bor i Finland och förutsättningarna för registrering uppfylls eller om barnet bor utomlands med är finsk medborgare.

Ett barn till en person som vistas i Finland som fötts och bor utomlands kan registreras som barn till föräldern i befolkningsdatasystemet. I detta fall får barnet ingen finsk personbeteckning förrän han eller hon flyttar till Finland.

Den person som fött barnet är mamma och vårdnadshavare direkt med stöd av lagen.

Barn som fötts under äktenskap till föräldrar av olika kön

Om barnets föräldrar är av olika kön och gifta med varandra och barnet har fötts under äktenskapet, är mammans make barnets pappa. Barnets båda föräldrar är också automatiskt vårdnadshavare. Barnet får automatiskt finskt medborgarskap om den ena eller båda föräldrarna är finska medborgare. För att man ska kunna konstatera faderskapet för barnet på basis av äktenskapet, ska föräldrarnas äktenskap vara

registrerat i Finlands befolkningsdatasystem. Om äktenskapet inte har registrerats i befolkningsdatasystemet ska detta först meddelas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Barn som fötts utom äktenskap till föräldrar av olika kön

Om ett barn föds utom äktenskap ska faderskapet ha fastställts innan det kan registreras i Finlands befolkningsdatasystem. Ett beslut om faderskap och vårdnad som har meddelats utomlands kan under vissa förutsättningar erkännas i Finland utan särskild fastställelse. Om barnet och båda föräldrarna vistas i Finland och faderskapet inte har fastställts någon annanstans, kan faderskapet vanligen fastställas också i Finland. Om endast pappan är finsk medborgare får barnet inte automatiskt finskt medborgarskap ens efter att faderskapet erkänts och fastställts. För medborgarskapet ska göras en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket.

Barn till två mammor

Om ett barn har två mammor är den mamma som har fött barnet förälder och vårdnadshavare. Ett beslut som har meddelats utomlands om föräldraskap och vårdnad för den mamma som inte har fött barnet kan under vissa förutsättningar erkännas. Barnet får automatiskt finskt medborgarskap av den mamma som har fött barnet. Om endast den mamma som inte har fött barnet är finsk medborgare får barnet finskt medborgarskap efter anmälan. För medborgarskapet ska göras en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket. När barnets uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet, skickas ett utdrag ur befolkningsdatasystemet till er.

Gör så här

  • Fyll i anmälningsblanketten

Anmälan om ett barn som fötts utomlands

  • Skicka födelseattesten och handlingar gällande fastställandet av föräldraskapet i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du är finsk medborgare kan du också skicka handlingarna till en finsk beskickning.
  • Bekanta dig med den separata anvisningen om översättning och legalisering av handlingar

Anvisning om legalisering av handlingarna

Anvisning för inlämning av utländska dokument

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden per telefon, eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit.

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post.

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden via e-post eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. OBS! För tillfället svarar vi inte på förfrågningar gällande handläggningstiden.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen