Kvalitetsverktyg

Med Suomi.fi-kvalitetsverktygen kan organisationen bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina e-tjänster.

Kvalitetsverktygen hjälper utvecklingsteamen för de elektroniska tjänsterna att identifiera den egna tjänstens styrkor och svagheter samt att utveckla tjänsten så att den blir smidigare. Kvalitetsverktygen är en jämförande lösning som alla aktörer kan använda. Verktygen erbjuder ett sätt att jämföra den egna tjänsten med andras tjänster och bidrar till att förbättra ledning genom information.

Självutvärderingsverktyg

Självutvärderingsverktyget utgörs av nationella kriterier som organisationen kan använda för att bedöma sina digitala tjänster.

Verktyg för användarrespons

Med verktyget för användarrespons kan organisationen be kunden om respons om e-tjänsten direkt efter uträttat ärende.

Verktyg för mätning av användningsgrad

Verktyget för användningsgrad visar resultatet för organisationens verksamhet och ger möjlighet att mäta och utveckla tjänsterna.

Verktygen är lätta att ta i bruk och de är gratis

Det är gratis för organisationer att använda Suomi.fi-kvalitetsverktygen. Ibruktagandet förutsätter användningstillstånd för Suomi.fi-servicedatalagret (SDL), eftersom Kvalitetsverktygen ansluts till de tjänster/servicekanaler som beskrivs i servicedatalagret. Organisationer som redan har användningstillstånd för Servicedatalagret behöver inget separat användningstillstånd för Kvalitetsverktygen. Det är frivilligt och avgiftsfritt att använda Kvalitetsverktygen, men organisationerna står själva för eventuella kostnader för ibruktagandet.

Videopresentation av Kvalitetsverktygen

Om videon inte syns på sidan kan du se den på vår videoportal.

Gör så här

Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen. Alla anvisningar om drifttagningen av Kvalitetsverktygen hittar ni på sidan Stöd och kundtjänst på Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att använda Kvalitetsverktygen. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som ibruktagningen av tjänsten medför.