Registrering i Finland av ett barn som fötts utomlands 

Anmäl ditt barn som fötts utomlands till oss så att vi kan registrera barnet i befolkningsdatasystemet. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

Finska medborgare 

Ditt barn som fötts utomlands får i samband med registreringen en personbeteckning, om barnet får finskt medborgarskap på grundval av födelsen. Ditt barn förvärvar finskt medborgarskap vid födelsen, om  

 • modern som fött barnet är finsk medborgare  
 • barnets far är finsk medborgare och föräldrarna är gifta med varandra. 

Om endast barnets far är finsk medborgare och föräldrarna inte är gifta med varandra, får barnet inte automatiskt finskt medborgarskap även om faderskapet har fastställts. För att ditt barn ska bli finsk medborgare måste du göra en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket

Om barnet har två mödrar och endast den mor som inte har fött barnet är finsk medborgare, får ditt barn inte automatiskt finskt medborgarskap även om moderskapet har fastställts. För att ditt barn ska bli finsk medborgare måste du göra en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket

Andra medborgarskap läggs inte till automatiskt om de inte framgår direkt av födelseattesten. Läs mer om att lägga till andra medborgarskap. 

Medborgare i annat land 

Ett barn som fötts utomlands kan ges en finsk personbeteckning endast om barnet bor i Finland och förutsättningarna för registrering uppfylls. Läs mer om hur man får personbeteckning och om registrering. 

Om ditt barn är fött och bor utomlands kan vi registrera barnet i befolkningsdatasystemet. Då ges barnet dock ingen finsk personbeteckning och barnet hittas inte i befolkningsdatasystemet annat än i dina uppgifter. Personbeteckningen ges först om personen flyttar till Finland. 

Hur registrerar vi i Finland vårdnaden om ett barn som fötts utomlands

Gör så här 

1. Fyll i anmälningsblanketten för uppgifter om barn som fötts utomlands.   

Anmälan om ett barn som fötts utomlands

2. Ta reda på om du ska legalisera eller översätta barnets födelseattest eller handlingarna som gäller fastställande av föräldraskap. Läs mer om legalisering av handlingar. 

3. Lämna in handlingarna till oss antingen via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

Eller boka tid till tjänsten Registrering av utlänningars personuppgifter på adressen www.dvv.fi/tidsbestallning. 

Vi kan inte godkänna skannade handlingar. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokument som behövs på vår webbplats.

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar. 

Nödvändiga handlingar: 

 • den ifyllda blanketten för ett barn som fötts utomlands 
 • födelseattesten, vid behov legaliserad, antingen i original eller som bestyrkt kopia 
 • eventuella handlingar som gäller fastställande av föräldraskapet i original eller som bestyrkt kopia 
 • vid behov översättningar av intygen legaliserade enligt behov, eller en bilaga enligt artikel 39 i Bryssel II a-förordningen till beslut om vårdnad inom EU (original eller bestyrkt kopia). 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när dina uppgifter har registrerats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

 • mån 9–15
 • tis–fre 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands