Den europeiska digitala identitetsplånboken

EU bereder lagstiftningen om europeiska e-identitetsplånböcker. Plånboken möjliggör att på ett tillförlitligt sätt identifiera sig och påvisa andra personuppgifter elektroniskt i hela EU-området.

I Europa skulle det vara möjligt att identifiera sig och på ett tillförlitligt sätt påvisa olika personuppgifter med en identitetsplånbok som fungerar över landsgränserna; till exempel information om avlagd examen, förvärvad yrkeskompetens eller körtillstånd. Plånboksapplikationerna kan göra det smidigare att uträtta ärenden i situationer som för närvarande kräver påvisande av olika intyg och tillstånd i pappersform.  Det skulle också förbättra informationssäkerheten genom att möjliggöra en digital kontroll av uppgifterna. 

Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2021 ett lagstiftningsförslag om en europeisk identitetsplånbok som skulle göra det möjligt att utnyttja olika bekräftade uppgifter digitalt även i gränsöverskridande ärenden. I praktiken skulle ändringen genomföras genom att utvidga eIDAS-förordningen, som numera möjliggör gränsöverskridande e-tjänster och betrodda tjänster.

Finland deltar i beredningen av den europeiska identitetsplånboken

Finland deltar aktivt i beredningen och deltar i den tekniska definitionen av lösningen, lagberedningen och pilotförsöken. Genom att delta i den tekniska definitionen säkerställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att Finlands synpunkter beaktas och kan hålla de finländska aktörerna medvetna om det pågående arbetet.

I Finland ansvarar finansministeriet för beredningen av helheten europeisk digital identitetsplånbok och har tillsatt en nationell samordningsgrupp för beredningen av den europeiska digitala identiteten. Se beslut om tillsättandet av koordineringsgruppen och information om dess verksamhet (på finska).

I Toolbox-gruppen som ansvarar för den tekniska definitionen finns representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt för Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom är Finland omfattande representerat i de användningsfallsgrupper som bereder plånbokens användningsfall.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar det nationella samarbetet i anslutning till den tekniska definitionen (Toolbox). Målet är att aktörerna i Finland är medvetna om hur arbetet framskrider på EU-nivå och att Finlands syn förmedlas och beaktas. MBD ordnar regelbundet öppna webbinarier i anslutning till arbetet med den tekniska definitionen av den europeiska identitetsplånboken.

Pilotförsök med en europeisk identitetsplånbok i Finland

Pilotförsöken med en europeisk identitetsplånbok inleddes i Finland och Europa 2023. Målet med pilotförsöken är att producera flöden för den tekniska definitionen av plånboken. I pilotförsöken deltar många organisationer inom den offentliga och privata sektorn.

Pilotförsöken fokuserar på gränsöverskridande användningsändamål där exempelvis den finländska plånboken kan utnyttjas i en tjänst i ett annat land, eller där man i den finländska tjänsten kan utnyttja en plånboksapplikation som producerats i ett annat EU-land. 

I pilotförsöken stöder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beredningen av den europeiska identitetsplånboken i Finland och identifierar roller och ansvar i anslutning till den. Dessutom säkerställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att plånbokslösningarna är interoperabla med de finländska tjänsterna för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar i tre europeiska konsortier där pilotförsök genomförs:

POTENTIAL-konsortiet

I POTENTIAL-konsortiet deltar 19 EU-länder och Ukraina. Det pågår åren 2023–2025. Konsortiet utför pilotförsök med den europeiska identitetsplånboken i sex olika användningsfall.

Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet och Traficom. Finland deltar i pilotförsöket med två användningsfall:

 • Identifiering i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster inom EU-området
  • Under pilotförsöket testas identifiering i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster med en plånbok som producerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och på motsvarande sätt även ett användningsfall där en medborgare i ett annat EU-land identifierar sig i den finländska offentliga förvaltningens elektroniska tjänst.
  • Under pilotförsöket genomför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata plånboksapplikationen och producerar personens kärnuppgifter, vilket möjliggör elektronisk identifiering. Dessutom skapar man förutsättningar och testar identifieringen i den finländska offentliga förvaltningens elektroniska tjänst från ett annat EU-land
 • Användningen av det digitala körkortet inom EU
  • I pilotförsöket testas påvisande av körtillstånd med hjälp av en plånbok som producerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och på motsvarande sätt även ett användningsfall där en medborgare i ett annat EU-land påvisar uppgifter om körrätt i Finland. 
  • I pilotförsöket genomför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata plånboksapplikationen, producerar personens kärnuppgifter för applikationen samt laddning av uppgifter som visar körrätt, vilket möjliggör elektronisk identifiering. Traficom producerar uppgifterna om körtillstånd.

Som en del av konsortiet görs dessutom pilotförsök med hjälp av en digital plånbok inom EU-området. Pilotförsöken gäller att öppna ett bankkonto, att aktivera ett SIM-kort, elektroniska signaturer och elektroniska recept. Finland deltar inte i dessa, men följer utvecklingen med intresse.

Läs mer om POTENTIAL-konsortiet >> (på engelska) 

EWC-konsortiet

I EWC-konsortiet deltar 27 EU-länder och nästan 80 olika organisationer. Det pågår åren 2023–2025. Konsortiet utför pilotförsök med den europeiska identitetsplånboken i tre olika användningsfall.

Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, Statskontoret. Finlands andel genomförs i samarbete med projektet Företagets digitala ekonomi

Finland deltar i pilotförsöket med två användningsfall:

 • påvisande av personuppgifter med plånbok
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför en plånboksapplikation med hjälp av vilken man kan pröva att påvisa personuppgifter till exempel på en flygplats inom EU-området.
 • företagets digitala plånbok
  • Konsortiet utför pilotförsök med en digital plånbok för företag till vilken man kunde få ett kvitto när man sköter ärenden med ett annat företag inom EU. Projektet Företagets digitala ekonomi ansvarar för genomförandet och pilotförsöken med en plånbok för företag i Finland. 

Läs mer om EWC-konsortiet >> (på engelska) 

DC4EU-konsortiet

I DC4EU-konsortiet deltar 20 EU-länder, Ukraina och Norge samt över 80 aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Det pågår 2023–2025. Konsortiet utför pilotförsök med den europeiska identitetsplånboken i fyra olika användningsfall.

Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Finland deltar i pilotförsöket med ett användningsfall:

 • uppgifter om avlagd examen
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Utbildningsstyrelsen deltar tillsammans i ett pilotförsök där uppgifter om avlagd examen påvisas inom EU med hjälp av plånboksapplikationen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar plånboksapplikationen och Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av examensuppgifterna. 

Konsortiet utför dessutom pilotförsök med anknytning till yrkeskvalifikationer och social trygghet, men Finland deltar inte i pilotförsöken med dessa användningsfall.

Lär mer om DC4EU-konsortiet >> (på engelska)

Mer information

Skicka e-post till adressen [email protected] och du får inbjudningar till evenemang samt aktuell information om hur arbetet framskrider.

Nyheter