Den europeiska digitala identitetsplånboken

I förnyelsen av den digitala identiteten ingår ett förslag till lagstiftning om en europeisk identitetsplånbok som Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2021 och som skulle göra det möjligt att utnyttja olika bekräftade uppgifter digitalt, även i gränsöverskridande ärenden. I praktiken skulle ändringen genomföras genom att utvidga eIDAS-förordningen, som numera möjliggör gränsöverskridande e-tjänster och betrodda tjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar lösningarna för digital identitet så att de är kompatibla med den kommande europeiska digitala identitetsplånboken och fungerar som grund för dennas genomförande i Finland.

Finland deltar både i den tekniska definitionen av lösningen och i lagberedningen.

Finansministeriet ansvarar för beredningen av helheten europeisk digital identitetsplånbok och har tillsatt en nationell samordningsgrupp för beredningen av den europeiska digitala identiteten. Beslutet att tillsätta samordningsgruppen och information om dess verksamhet finns på vm.fi.

I Toolbox-gruppen som ansvarar för den tekniska definitionen finns representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt för Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom är Finland omfattande representerat i de användningsfallsgrupper som bereder plånbokens användningsfall.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samordnar det nationella samarbetet i anslutning till den tekniska definitionen (Toolbox) i reformen, och målet är att aktörerna i Finland är medvetna om hur arbetet framskrider på EU-nivå och att Finlands syn förmedlas och beaktas. MBD ordnar med två veckors mellanrum öppna webbinarier i anslutning till arbetet med den tekniska definitionen av den europeiska identitetsplånboken.

Skicka e-post till adressen [email protected] och du får inbjudningar till evenemang samt aktuell information om hur arbetet framskrider.

Läs mer om fönyelsen av den digitala identiteten

Innehållspublicerare