Hoppa till innehåll

Anmäl dig till användarsamfundet för digital identitet - du får möjlighet att pröva och utvärdera nya tjänster

Utgivningsdatum 24.11.2022 15.31 | Publicerad på svenska 1.12.2022 kl. 11.41
Pressmeddelande

Kom med och utveckla den digitala identiteten och gå med i användarsamfundet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata! Som medlem i användarsamfundet kan du bland annat framföra din åsikt samt pröva och bedöma de nya tjänsterna för digital identitet, såsom Suomi.fi-plånbok och digitalt identitetsbevis.

Vad gör användarsamfundet?

Målet med användarsamfundet när vi utvecklar den digitala identiteten är att få med en variationsrik grupp finländare och utlänningar som använder finländska tjänster. Som medlem i samfundet kan du delta i olika evenemang, enkäter och workshoppar om digital identitet. Genom att ansluta dig som medlem i användarsamfundet godkänner du att bli inbjuden till dessa. Att delta är inte obligatoriskt, utan du kan själv välja vad du vill delta i.

Anmäl dig som medlem i användarsamfundet (på finska)

Vilken digital identitet?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar tjänsterna för digital identitet tillsammans med polisen som en del av Finansministeriets projekt. Som ett resultat av utvecklingsarbetet färdigställer vi en ny och säker mobilapplikation (Suomi.fi-plånbok). Med Suomi.fi-plånboken kan du använda ett digitalt identitetsbevis som fungerar för att styrka din identitet var du än befinner dig, och i offentliga och privata aktörers tjänster på webben.

Utlänningar kan däremot få ett utländskt e-tjänsteverktyg till plånboken. När verktyget tas i bruk registreras personen i befolkningsdatasystemet och får en personbeteckning. E-tjänstverktyget för utlänningar gör det möjligt att identifiera sig i de elektroniska tjänsterna.

För personer som inte använder en mobil enhet tilldelar vi dessutom en kodvisare som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. De tjänster som vi ska utveckla blir en del av Suomi.fi-servicehelheten.

Införandet av digitala identitetsbevis förutsätter lagändringar och riksdagen behandlar nu lagförslaget. Tanken är att lagen ska träda i kraft och att vi kan ta tjänsterna i bruk den 1 september 2023.

Läs mer om förnyelsen av den digitala identiteten på webbplatsen dvv.fi.

Tilläggsuppgifter: 
[email protected]


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet