Hoppa till innehåll

Anvisningar till dig som anlänt från Ukraina

Anvisningarna på denna sida är avsedda för personer som anlänt från Ukraina och som har ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

 

Information om ansökan om hemkommun

Du kan ansöka om hemkommun med en webblankett när alla följande villkor uppfylls:

 1. Du har en finländsk personbeteckning.
 2. Du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som är giltigt åtminstone i ett år.
 3. Du har bott i Finland i ett år.Ett års boende räknas från det att du från Migrationsverket har fått eller ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Exempel: Du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd 5.5.2023. Du kan ansöka om hemkommun den 5.5.2024. 

Gå till webblanketten för att ansöka om hemkommun

Innan du fyller i blanketten, läs instruktionerna vid punkt 2A.  

Man kan också ansöka om hemkommun på andra grunder. Du hittar information om detta nedan. 

Läs om hemkommunens inverkan på Migrationsverkets webbplats innan du ansöker om hemkommun.

Titta på videon om att ansöka om hemkommun:

 

1. Så här får du en finländsk personbeteckning 

Du kan få en finländsk personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och något av följande villkor uppfylls: 

 • Du har ett uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket.
 • Du arbetar i Finland och har rätt att arbeta.
 • Du studerar i Finland.
 • Du har en familjemedlem* som har en registrerad adress i Finland, och dessutom har du legaliserade originalintyg över dina familjeförhållanden. 

*Familjemedlemmar är make eller maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo är familjemedlem om ni har bott tillsammans i minst 2 år innan ni flyttade till Finland eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till. 

 

2. Så här ansöker du om hemkommun 

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun. Du kan få en hemkommun även om du bor i tillfällig inkvartering på en förläggning.  

Välj lämpliga anvisningar för din situation:

 

 • Varför lönar det sig att ansöka om hemkommun? 

 

3. Om jag inte vill eller kan få en hemkommun, hur får jag en tillfällig adress eller förlänger giltighetstiden för en tillfällig adress? 

Om du inte har en hemkommun i Finland kan en tillfällig adress registreras för dig. Den är i kraft en viss tid, i allmänhet i ett år. 

Meddela en tillfällig adress med en flyttanmälan om du har en finländsk personbeteckning.

Om du inte har en finländsk personbeteckning, ansök om den enligt anvisningarna på punkt 1. Samtidigt registreras en adress för dig, så du behöver inte separat meddela en adress med en flyttanmälan.

Fyll i flyttanmälan personligen på Postis serviceställe.

 

Ta hänsyn till följande saker när du fyller i flyttanmälan, så att din adress kan registreras så snabbt som möjligt: 

 1. Fyll i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas andel av blanketten. Fyll i Postis andel om du också vill meddela en adress dit din post ska skickas.
 2. Välj alternativet ”Flyttar tillfälligt inom Finland eller till Finland”.
 3. Ange till exempel det datum då du fyller i blanketten som flyttdag. Vi kan inte registrera en flyttdag mer än en månad tillbaka. 
 4. Ange också den dag då den tillfälliga flyttningen upphör, till exempel ett år framåt från flyttdagen. Vid behov kan du förlänga adressens giltighetstid senare.
 5. Lämna fältet "Hemkommun efter flyttningen" tomt. 
 6. Ange din personbeteckning och ditt namn samt uppgifter på de personer som flyttat med dig. 
 7. Skriv varifrån och vart du flyttade. Om din adress inte ändras, skriv in din nuvarande adress på båda punkterna. 
 8. Ange din e-postadress och ditt telefonnummer så att du kan kontaktas.
 9. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vi skickar ingen bekräftelse när din adress har registrerats. 

 

4. Jag har redan en hemkommun och flyttar till en ny adress

Om du redan har fått en hemkommun och flyttar till en ny adress ska du inte fylla i webblanketten. Meddela den nya adressen med flyttanmälan.

Fyll i flyttanmälan på något av följande sätt:  

 • personligen på Postis serviceställe. Ta med dig ett dokument som styrker identiteten.  
 • på nätet på adressen flyttanmalan.fi, om du har finska nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

 

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att registrera hemkommunen?

Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. Du ser den aktuella, genomsnittliga behandlingstiden nedan.

Handläggningstid

 • Med webblankett 2-3 veckor.
 • Med pappersblankett 4-6 veckor.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?  

Information om ansökan om hemkommun

0295 536 325

Servicetider: mån–fre 9–15.

Allmän telefontjänst för internationella kunder

0295 536 300

Servicetider: mån–fre 9–15.