Hoppa till innehåll

Anvisningar till dig som anlänt från Ukraina

Anvisningarna på denna sida är avsedda för personer som anlänt från Ukraina och som har ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

 

Information om ansökan om hemkommun

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en webblankett när alla följande villkor uppfylls:

 1. Du har en finländsk personbeteckning.
 2. Du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som är giltigt åtminstone i ett år.
 3. Du har bott i Finland i ett år.Ett års boende räknas från det att du från Migrationsverket har fått eller ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Exempel: Du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd 5.5.2022. Du kan ansöka om hemkommun den 5.5.2023. 

Gå till webblanketten för att ansöka om hemkommun

Innan du fyller i blanketten, läs instruktionerna vid punkt 2A.  

Man kan också ansöka om hemkommun på andra grunder. Du hittar information om detta nedan. 

Läs om hemkommunens inverkan på Migrationsverkets webbplats innan du ansöker om hemkommun.

 

1. Så här får du en finländsk personbeteckning 

Du kan få en finländsk personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och något av följande villkor uppfylls: 

 • Du har ett uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket.
 • Du arbetar i Finland och har rätt att arbeta.
 • Du studerar i Finland.
 • Du har en familjemedlem* som har en registrerad adress i Finland, och dessutom har du legaliserade originalintyg över dina familjeförhållanden. 

*Familjemedlemmar är make eller maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo är familjemedlem om ni har bott tillsammans i minst 2 år innan ni flyttade till Finland eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till. 

 

2. Så här ansöker du om hemkommun 

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun. Du kan få en hemkommun även om du bor i tillfällig inkvartering på en förläggning.  

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som gäller i ett år och något av villkoren i listan nedan uppfylls. Välj din situation och läs anvisningarna för att ansöka om hemkommun. 

Om du har ett uppehållstillstånd som beviljats på någon annan grund än tillfälligt skydd eller om du inte har något uppehållstillstånd alls, se anvisningarna på vår webbsida om hemkommun.

Varför lönar det sig att ansöka om hemkommun? 

Hemkommunen är vanligtvis den kommun där du bor. Hemkommunen är till nytta om du tänker stanna i Finland tills vidare. 

När du har en hemkommun 

 • övergår du från mottagningstjänsterna till kund inom kommunens tjänster och kommuninvånare 
 • har du samma rättigheter och skyldigheter som personer som är stadigvarande bosatta i Finland. 

En hemkommun i Finland påverkar inte ditt medborgarskap och hindrar inte dig från att återvända till Ukraina.

Om du inte ansöker om hemkommun kan du fortsätta som kund hos mottagningstjänsterna. 

 

3. Om jag inte vill eller kan få en hemkommun, hur får jag en tillfällig adress eller förlänger giltighetstiden för en tillfällig adress? 

Om du inte har en hemkommun i Finland kan en tillfällig adress registreras för dig. Den är i kraft en viss tid, i allmänhet i ett år. 

Meddela en tillfällig adress med en flyttanmälan om du har en finländsk personbeteckning.

Om du inte har en finländsk personbeteckning, ansök om den enligt anvisningarna på punkt 1. Samtidigt registreras en adress för dig, så du behöver inte separat meddela en adress med en flyttanmälan.

Fyll i flyttanmälan på något av följande sätt:

 

Ta hänsyn till följande saker när du fyller i flyttanmälan, så att din adress kan registreras så snabbt som möjligt: 

 1. Fyll i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas andel av blanketten. Fyll i Postis andel om du också vill meddela en adress dit din post ska skickas.
 2. Välj alternativet ”Flyttar tillfälligt inom Finland eller till Finland”.
 3. Ange till exempel det datum då du fyller i blanketten som flyttdag. Vi kan inte registrera en flyttdag mer än en månad tillbaka. 
 4. Ange också den dag då den tillfälliga flyttningen upphör, till exempel ett år framåt från flyttdagen. Vid behov kan du förlänga adressens giltighetstid senare.
 5. Lämna fältet "Hemkommun efter flyttningen" tomt. 
 6. Ange din personbeteckning och ditt namn samt uppgifter på de personer som flyttat med dig. 
 7. Skriv varifrån och vart du flyttade. Om din adress inte ändras, skriv in din nuvarande adress på båda punkterna. 
 8. Ange din e-postadress och ditt telefonnummer så att du kan kontaktas.
 9. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vi skickar ingen bekräftelse när din adress har registrerats. 

 

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att registrera hemkommunen?

Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. Du ser den aktuella, genomsnittliga behandlingstiden nedan.

Handläggningstid

 • Med webblankett 2-3 veckor.
 • Med pappersblankett 5-7 veckor.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?  

Information om ansökan om hemkommun

0295 536 325

Servicetider: mån–fre 9–15.

Allmän telefontjänst för internationella kunder

0295 536 300

Servicetider: mån–fre 9–15.