Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

Інструкції для українців

På den här sidan har vi samlat anvisningar för dem som kommer till och planerar att komma till Finland på grund av situationen i Ukraina.

Kan jag vistas fritt i Finland?

Vistelsen i Finland ska alltid vara laglig. Om du är ukrainsk medborgare kan du vistas i Finland 90 dygn utan visum om du har anlänt till Finland med ett biometriskt pass. Av innehavaren av ett vanligt pass krävs ett visum. Efter att visumet eller visumfriheten har gått ut fortsätter vistelsen i landet lagligt då du lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd eller asyl till Migrationsverket. Den lagliga vistelsen i landet fortsätter också om du lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd enligt direktivet om tillfälligt skydd till Migrationsverket. Läs mer om anvisningarna för inresande från Ukraina på Migrationsverkets webbplats.

Kan jag få en finländsk personbeteckning?

 En utländsk medborgares personuppgifter kan registreras i befolkningsdatasystemet om förutsättningarna för registrering uppfylls. I samband med registreringen beviljas du en finländsk personbeteckning. Du kan få en personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och det finns en grund för registreringen. Till exempel uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket, arbete i Finland eller en familjemedlem som har en registrerad adress i Finland berättigar till registrering. Om din registrering grundar sig på att din familjemedlem* redan har en adress i Finland, ska du visa upp legaliserade intyg över familjeförhållanden i original. Om registreringsgrunden är arbete i Finland ska du ha rätt att arbeta. Läs mer om den finländska personbeteckningen och förutsättningarna för registrering.

Kan jag arbeta i Finland?

Arbete i Finland förutsätter att du har rätt att arbeta. För allt arbete förutsätts laglig vistelse i landet. I allmänhet behöver du uppehållstillstånd för att arbeta, men inom vissa branscher är det möjligt att arbeta utan uppehållstillstånd om arbetet pågår högst 90 dygn. Även en asylsökande kan under vissa förutsättningar arbeta i Finland. Om du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du arbeta genast efter att du har registrerat ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. Mer information om rätten att arbeta finns på Migrationsverkets webbplats.

Hur kan jag registrera mina familjeförhållanden?

Registrering av civilstånd och familjeförhållanden förutsätter att officiella intyg över familjeförhållanden visas upp. Ursprungliga och legaliserade intyg över familjeförhållanden ska visas upp också om din registrering grundar sig på en familjemedlem som bor i Finland. Intyg som utfärdats i Ukraina måste legaliseras med Apostille-legalisering. Om intyget inte är på engelska krävs dessutom en översättning till finska, svenska eller engelska. Översättningen kan skaffas av en auktoriserad translator i Finland eller i en annan EU-stat. Om intyget har översatts av någon annan översättare behöver du Apostille-legalisering också för översättningen. Intyget och översättningen ska visas upp i original. Mer information om legalisering och översättning hittar du här.

* Med familjemedlem avses make/maka, vårdnadshavare eller ett barn som står under vårdnad. Även en sambo kan betraktas som familjemedlem om ni har bott tillsammans minst 2 år före flytten eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till.

Än om jag inte har legaliserade originalintyg?

Om du inte har handlingar i original kan vi tyvärr inte registrera dina familjeförhållanden. Om grunden för din registrering är ett familjeförhållande, kan vi inte registrera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Kontakta Migrationsverket i en sådan situation. Efter att du har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket kan vi registrera dina uppgifter och undersöka om det är möjligt att spara familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet. Närmare anvisningar och registreringsblanketter hittar du här.

Kan jag få en hemkommun i Finland? 

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du endast få en hemkommun om en medlem i din familj* redan har en hemkommun i Finland. Då måste du visa upp de legaliserade intygen i original över familjeförhållandet samt översättningarna av den för oss, om uppgiften om detta ännu inte har sparats i befolkningsdatasystemet.

I allmänhet behöver du en hemkommun för att till exempel kunna använda vissa kommunala tjänster, rösta eller få ekonomiska förmåner eller ett identitetskort.

Vi kan spara din hemkommun och stadigvarande adress även om du fortfarande bor i en förläggnings tillfälliga inkvartering, förutsatt att förutsättningarna för att få hemkommun uppfylls.

Se förutsättningarna för att få en hemkommun:

Hur kan jag registrera min adress?

Tillfälliga adresser är i kraft en viss tid, i allmänhet i ett år.

Däremot gäller stadigvarande adresser tills vidare. Samtidigt sparas en hemkommun i Finland till dig. Du kan dock endast få en hemkommun och en stadigvarande adress i den om förutsättningarna för att få en hemkommun uppfylls.