Anvisningar till dig som kommer från Ukraina

Anvisningarna på denna sida är avsedda för personer som kommer från Ukraina och som har ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

Information om ansökan om hemkommun

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när följande villkor uppfylls:

 1. Du har bott i Finland i ett år.
 2. Du har beviljats tillfälligt skydd för minst ett år sedan och uppehållstillståndet har förlängts till 4.3.2024.
 3. Du har en finsk personbeteckning.

Exempel: Du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd 5.5.2022, som har förlängts till 4.3.2024. Du kan ansöka om hemkommun tidigast den 5.5.2023

Ansök om hemkommun på nätet från och med 1.3.2023

Ansök om hemkommun på ett webbformulär som publiceras på denna sida den 1 mars 2023. Hemkommun kan inte sökas på blanketten för flyttanmälan. Du behöver inte besöka vårt serviceställe.

Har du ingen personbeteckning?

Du kan ansöka om en personbeteckning redan nu vid din förläggning, som vidarebefordrar din ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, eller genom att besöka ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Studerar du? Har du ett jobb?

Du kan ansöka om hemkommun redan nu genom att besöka ett serviceställe om du har

 • ett uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som är i kraft minst ett år och ett anställningsförhållande eller en studieplats som varar minst 2 år, eller

 • en familjemedlem som har en hemkommun i Finland.

Här hittar du närmare anvisningar.

1. Så här får du en finländsk personbeteckning 

Du kan registrera dig i befolkningsdatasystemet och få en finländsk personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och något av följande villkor uppfylls:  

 • du har ett uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket  
 • du arbetar i Finland och har rätt att arbeta  
 • du har en familjemedlem* som har en registrerad adress i Finland och dessutom har du originalintyg och legaliserade intyg över dina familjeförhållanden. 

*Familjemedlemmar är make/maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo är familjemedlem om ni har bott tillsammans minst 2 år före flytten eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till. 

Du kan redan nu ansöka om en personbeteckning vid närmaste mottagningscentral som vidarebefordrar din ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. 

Läs mer om finländska personbeteckningen och  hur den beviljas.

2. Så här ansöker du om hemkommun 

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du har ett giltigt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett år och något av följande villkor uppfylls:  

 • Du har bott i Finland i minst ett år utan avbrott.  
 • Du har en arbets- eller studieplats i Finland som varar i minst två år.  
 • Du har en familjemedlem som har en hemkommun i Finland.  

Mottagningscentralen hjälper dig att ansöka om hemkommun.  

Hemkommunen leder till att du övergår från en kund inom mottagningstjänsterna till en kund inom kommunens tjänster och blir en kommuninvånare. Hemkommunen bestäms enligt var du bor.  

Gör så här  

Välj din situation i listan nedan och läs anvisningarna för att ansöka om hemkommun.  

Observera att du kan  

 • få en hemkommun och fast bostad även om du fortfarande bor i tillfällig inkvartering på en mottagningscentral  
 • ansöka om hemkommun endast för dig själv i stället för alla familjemedlemmar om du vill. 

Varför lönar det sig att ansöka om hemkommun? 

När du har fått en hemkommun har du samma rättigheter och skyldigheter som personer som är stadigvarande bosatta i Finland. Dessutom kan du använda samma tjänster. Det är till nytta om du tänker stanna i Finland tills vidare. 

Din hemkommun i Finland påverkar inte ditt medborgarskap eller dina rättigheter i Ukraina. En hemkommun i Finland är inte heller ett hinder om du senare vill återvända till Ukraina. 

Även om du inte ansöker om hemkommun kan du fortsätta ditt liv i Finland som kund vid mottagningstjänsterna. 

3. Hur kan jag registrera min adress? 

Du kan få en hemkommun och en stadigvarande adress i anslutning till den när du har ett giltigt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och något av följande villkor uppfylls:   

 • Du har bott i Finland i minst ett år utan avbrott.  
 • Du har en arbets- eller studieplats i Finland som varar i minst två år.   

Den stadigvarande adressen gäller tills vidare. 

Om du inte har en hemkommun kan en tillfällig adress antecknas för dig. Den är i kraft en viss tid, i allmänhet i ett år. 

Välj din situation i listan nedan och läs anvisningarna för registrering. 

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?  

Våra kontaktuppgifter   

Allmän telefontjänst för internationella kunder vardagar kl. 9–12, t. 0295 536 300.

Information om ansökan om hemkommun, t. 0295 536 325 från och med 1.3.2023.