Huoltoweb program

HuoltoWeb är ett program som används av kommunernas barnatillsyningsmän och domstolarna för att anmäla uppgifter om vårdnad om minderåriga barn till befolkningsdatasystemet. Även tjänstemän vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder HuoltoWeb för att registrera uppgifter om vårdnad i befolkningsdatasystemet för den myndighet som fattat beslutet om vårdnaden om barnet eller fastställt vårdnadsavtalet.