Vanliga frågor om intressebevakningsfullmakter

Frågor som gäller intressebevakning har delats in i olika teman. 

Upprättande av intressebevakningsfullmakt

Fastställande av fullmakt

Övriga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.