Övriga intyg som ges av notarius publicus

Du kan ansöka om ett levnadsintyg hos notarius publicus om du inte är fast bosatt i Finland eller till exempel för ett utländskt pensionsbolag. Notarius publicus ger även intyg om innehållet i Finlands lag och styrker meritförteckningar.

Du behöver ett levnadsintyg givet av notarius publicus för bouppteckning om du inte är skriven i Finland. Om du till exempel får pension utomlands kan även ett utländskt pensionsbolag ibland kräva ett levnadsintyg styrkt av notarius publicus.

Du kan behöva ett intyg på innehållet i Finlands lag i fall där en myndighet i en främmande stat ber dig intyga vad Finlands lag bestämmer om en viss sak.

Notarius publicus kan styrka den meritförteckning du gjort om du behöver en sådan till exempel då du söker jobb.

Gör så här

 • När du beställer ett intyg på innehållet i Finlands lag ska du först så noggrant som möjligt fråga den utländska myndigheten vad intyget ska intyga. Du kan be om ett lagstiftningsintyg per telefon eller e-post.
 • Styrkandet av meritförteckningen förutsätter att du visar upp ursprungliga intyg på allt det som nämns i meritförteckningen, även ditt modersmål, för notarius publicus.
 • För att få levnadsintyg ska du personligen uppsöka ämbetsverket och styrka din identitet.
 • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten.
  Tidsbokning

Minneslista

Om du behöver ett levnadsintyg för ett utländskt pensionsbolag ges intyget alltid på den blankett som pensionsbolaget i fråga skickade dig.

Pris

2024

 • Priset för levnadsintyget är 23 euro.
 • Intyget på innehållet i Finlands lag kostar 80 euro/timme.

 • Styrkandet av meritförteckningen kostar 84 euro.

 

2023

 

 • Priset för levnadsintyget är 18 euro.
 • Intyget på innehållet i Finlands lag kostar 80 euro/timme.

 • Styrkandet av meritförteckningen kostar 70 euro.

Handläggningstid

 • Om notarius publicus är på plats får du levnadsintyget medan du väntar.

 • Intyget på innehållet i Finlands lag kan du oftast inte få medan du väntar, utan var beredd på att vänta i några dagar.

 • Styrkandet av meritförteckningen kan ta flera dagar. 

Så här får du dokumentet:

Du får dokumentet per post.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 626 442