Informationsleden

Informationsleden erbjuder ett standardiserat sätt att överföra information mellan privata och offentliga organisationers datasystem. Organisationerna kan använda den standardiserade informationen i Informationsleden och själv publicera information där genom att koppla sin egen tjänst till Informationsleden.

Informationsleden erbjuder ett standardiserat sätt att överföra information mellan organisationer och bygga upp trygga tjänstehelheter för medborgare, företag och myndigheter.

Med hjälp av Informationsleden kan kundorganisationerna kostnadseffektivt bygga upp helheter som förenar olika tjänster och informationskällor. Andra fördelar som Informationsleden erbjuder är bland annat

  • ett enhetligt sätt att hämta information till tjänster som utvecklas
  • standardenliga datasäkerhetslösningar
  • öppna gränssnitt – alla datakällor och servicekomponenter i Informationsleden kan användas
  • besparingar i till exempel infrastruktur- och arkiveringskostnader.

För medborgarna är fördelen med Informationsleden bland annat att användare av Suomi.fi-webbtjänsten kan se sina uppgifter i olika myndigheters register och system när de är inloggade i Suomi.fi. Uppgifterna blir synliga i webbtjänsten via Informationsleden.

Organisationer som sköter lagstadgade uppgifter är skyldiga att använda tjänsten. Detta innebär att statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter ska använda Informationsleden för att överföra information. Även den privata sektorn ska använda Informationsleden för dataöverföring om överföringen gäller en lagstadgad uppgift.

För både offentliga och privata organisationer är det frivilligt att via Informationsleden överföra information som inte anknyter till en lagstadgad uppgift.

Alla tjänster som kopplats till Informationsleden finns i API-katalogen. I katalogen beskrivs e-tjänster som tillåter att uppgifter som behandlas i dessa tjänster också kan används i andra datasystem. Syftet med katalogen är att hjälpa den som producerar och genomför tjänster att utveckla effektivare e-tjänster och stödja återanvändning av uppgifterna.

Gör så här

Drifttagningen av Informationsleden sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen med att göra en ansökan om användningstillstånd samt godkänna användarvillkoren och göra certifikatansökningar. Tjänsteleverantören kopplar sin tjänst till Informationsleden enligt anvisningarna och gör nödvändiga konfigureringar för att informationen ska kunna nyttjas.

Drifttagningsteamet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper till med drifttagningen av Informationsleden. Bekanta dig med Informationsleden och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Den offentliga förvaltningen och den privata sektorn får ansluta sig till Informationsleden och använda den utan kostnad. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som drifttagningen av tjänsten medför.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om de offentliga organisationernas skyldighet att använda Informationsleden finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Finlands invånarantal 5 631 644