Ta i bruk certifikatkortet

För att certifikatkortet ska kunna användas måste det först aktiveras. Aktivering innebär att certifikatet tas i bruk och att personliga koder skapas. Denna anvisning gäller certifikatkort för organisationer och social- och hälsovården.

För att aktivera kortets certifikat behöver du

 • aktiveringskod
 • dator
 • kortläsare
 • kortläsarprogram.

Många organisationer sköter installationen av kortläsarprogrammet centraliserat. Då behöver de anställda inte installera kortläsarprogrammet själva. Kontrollera din organisations eventuella egna instruktioner för kortläsarprogrammet.

Kortläsarprogrammet kan laddas ned på sidan om kortläsarprogrammet. Vi rekommenderar att du använder kortläsarprogrammets nyaste version. Kortläsarprogrammet är avgiftsfritt.​​​​​​​​​​​​​​ 

Anvisning för aktivering av certifikat

Vid aktivering programmeras en grundläggande kod och en underteckningskod för kortet. Du får själv bestämma koderna. Fundera i förväg vilka koder du vill ha, eftersom det finns en begränsad tid för att mata in dem.

 • Grund PIN kan vara 4–8 siffror lång.
 • Signaturkoden kan vara 6–8 siffror lång om du har ett organisationskort, eller 4–8 siffror lång om du har ett certifikatkort för social- och hälsovården.

Om din dator kräver inloggning ska du först logga in som vanligt med användarnamn och lösenord.

 1. Placera kortet i kortläsaren och vänta på att kortläsarprogrammet startar.
  Kortläsarprogrammet startar aktiveringsprocessen automatiskt när du första gången placerar kortet i kortläsaren.
 2. Aktivera den grundläggande koden (PIN1)
  Skriv in aktiveringskoden som finns i brevet och skriv in den grundläggande kod du har valt, dvs. PIN1, två gånger.
 3. Aktivera därefter signaturkoden (PIN2)
  Skriv in aktiveringskoden på nytt om programmet ber om den. Skriv in den signaturkod du har valt, dvs. PIN2, två gånger.
 4. Aktiveringen är klar.

Observera att certifikatkort för social- och hälsovården efter aktiveringen vid behov ska kopplas till de system som du använder, t.ex. patientdatasystem. Närmare instruktioner får du direkt från datasystemetets support.

I de nyare versionerna av kortläsarprogrammet (4.0.20 och senare) sker aktiveringen av baskoden och signaturkoden i samma fönster. I äldre versioner skedde aktiveringen i två fönster som båda först bad om aktiveringskoden.

Efter aktiveringen kan du också använda kortet med äldre versioner av kortläsarprogrammet och med andra tillverkares kortläsarprogram.

Användning av koder

Med den grundläggande koden (PIN1) kan du identifiera dig i tjänsterna.

Med signaturkoden (PIN2) kan du göra en elektronisk signatur.

Du behöver aktiveringskoden om de ovan nämnda koderna glöms bort eller låses. Skriv upp aktiveringskoden eftersom den kan blekna från brevet.

Förvara koderna på en säker plats och separat från kortet.

Om aktiveringen avbryts

Om aktiveringen av någon orsak avbryts efter att den grundläggande koden (PIN1) har getts och före signaturkoden (PIN2) har getts, startar inte programmet längre aktiveringen på nytt automatiskt. I sådana fall kan signaturkoden programmeras med hjälp av kortläsarprogrammets funktion för att frigöra PIN-koden.

Om aktiveringskoden blir låst

Inmatning av fel aktiveringskod 5 gånger i rad låser kortets chip permanent. Detta innebär att de elektroniska egenskaperna på kortet inte kan utnyttjas, dvs. kortet kan inte användas till exempel för elektroniska ärenden eller kryptering av filer. Då måste man beställa ett nytt kort.

Vanliga frågor

 

Finlands invånarantal 5 629 720