Spärrtjänst och spärrtjänstens telefoninspelningar

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om ditt medborgar-, organisations-, social- och hälsovårds- eller servicecertifikat har anmälts för spärrning. Samtalen som inkommer till spärrtjänsten sparas för att säkerställa kundernas och MDB:s rättskydd och för att beakta säkerhetssynvinklar, förbättra tjänstens kvalitet och följa upp kvaliteten. Uppgifterna i registret sparas i fem år från tidpunkten då certifikaten upphört att gälla.

Finlands invånarantal 5 635 516