Stämpeltjänst

I MDB:s stämpeltjänst kan organisationer signera, dvs. stämpla information i digitalt format med ett stämpelcertifikat som beviljats organisationen. Med den elektroniska stämpeln kan organisationen påvisa ursprunget för objektet som ska stämplas och dess oföränderlighet. Stämpelcertifikatet innehåller uppgifter om en juridisk person. 

Objektet som stämplas kan vara vilket som helst elektroniskt dokument, till exempel ett avtal, utdrag eller ett beslut. Organisationen skickar dokumentet som ska stämplas (eller en sammanfattning av det) från sitt eget system till MDB:s stämpeltjänst via gränssnittet REST. Organisationen som tar emot stämplade dokumentet kan kontrollera stämpeln i MDB:s granskningstjänst.

Exempel på stämpeltjänsten

En yrkeshögskola behöver betyg med yrkeshögskolans stämpel för sina elever. Intygen skickas elektroniskt till den svenska yrkeshögskolan.

Med MDB:s stämpeltjänst kan yrkeshögskolans betyg stämplas med en elektronisk stämpel, vars riktighet kan påvisas. Det går inte att förfalska denna elektroniska stämpel och den kan skickas elektroniskt mellan organisationer. Organisationen som tar emot dokumentet kan kontrollera stämpeln i MDB:s granskningstjänst. 

Gör så här

Ibruktagande av stämpeltjänsten

För drifttagningen av stämpeltjänsten förutsätts att kunden ingår ett avtal om stämpeltjänsten med MDB och ansöker om stämpelcertifikat i MDB:s e-tjänst. Efter att avtalet har undertecknats beviljar MDB de certifikat som behövs för att använda tjänsten.​​​​​​​
​​​​​​​Mer information om ibruktagande: [email protected]

Tekniska krav

Tjänsten erbjuder ett REST-gränssnitt via vilket tjänsten enkelt kan integreras i kundens egna datasystem och i arbetsflödena i dokumenthanteringen. Man loggar in i gränssnittet med ett gränssnittscertifikat som beviljats av MDB och som installeras i kundsystemet som anropar stämpeltjänsten. Beskrivningen av tjänstens gränssnitt finns på begäran på adressen [email protected].

Prislista

Användningen av stämpeltjänsten debiteras årligen på basis av de certifikat och den stämplingsmängd som används. Det finns tre stämpeltjänstpaket i olika storlekar (baspaket 25 000 € / år). Närmare uppgifter finns i prislistan för certifikattjänster, som finns nedan.