Stämpeltjänst

I MDB:s stämpeltjänst kan organisationer signera, dvs. stämpla information i digitalt format med ett stämpelcertifikat som beviljats organisationen. Stämpelcertifikatet innehåller uppgifter om en juridisk person. 

Objektet som stämplas kan vara vilket som helst elektroniskt dokument, till exempel avtal, utdrag, beslut. Organisationen skickar dokumentet som ska stämplas (eller dess hashsumma) från sitt eget system till MDB:s stämpeltjänst via gränssnittet REST.

Exempel på stämpeltjänsten

En yrkeshögskola behöver betyg med yrkeshögskolans stämpel för sina elever. Intygen skickas elektroniskt till den svenska yrkeshögskolan.

Med MDB:s stämpeltjänst kan yrkeshögskolans betyg stämplas med en elektronisk stämpel, vars riktighet kan påvisas. Det går inte att förfalska denna elektroniska stämpel och den kan skickas elektroniskt mellan organisationer. Den organisation som får dokumentet kan senare också kontrollera stämpeln i MDB:s kontrolltjänst. 

Den elektroniska stämpeltjänsten i MDB:s tjänsteutbud i slutet av 2023 – gå med på e-postlistan

Vill du på förhand få information om stämpeltjänsten? Gå med på e-postlistan genom att skicka e-post till adressen [email protected].