Personbeteckningen

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar personerna bättre än enbart namnet. Det finns människor med samma namn, men inte två personer med exakt samma personbeteckning. Personbeteckningen är bestående.

Personbeteckningen används för att individualisera personer i olika myndigheters register och informationssystem samt i datatrafiken mellan dessa. I vissa fall kan även aktörer i den privata sektorn, såsom banker, försäkringsbolag och enskilda hälsovårdsproducenter behöva personbeteckningen för att säkerställa att uppgifterna införs i registret för rätt person. Ofta kan man sköta ärenden enbart med namn.

Personer som införs i Finlands befolkningsdatasystem ges en personbeteckning. Personbeteckningen togs i bruk i Finland på 1960-talet.

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet. 

En finsk medborgare född utomlands får en personbeteckning då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran av föräldrarna har registrerat barnet i befolkningsdatasystemet. 

Ett barn som adopteras från utlandet får vanligen en personbeteckning efter sin ankomst till Finland. Barn som adopteras från vissa särskilda länder får dock personbeteckning redan innan ankomsten.

En utländsk medborgare som flyttar till Finland får en personbeteckning då han/hon i samband med beviljandet av uppehållstillstånd eller på egen begäran registretats i befolkningsdatasystemet.

Personbeteckningen är bestående. En personbeteckning kan endast ändras om födelsedatumet eller könet är fel eller om personen fastställs tillhöra det motsatta könet. Dessutom kan personbeteckningen i mycket exceptionella fall ändras för att skydda en person, om dennes hälsa eller säkerhet hotas eller om en annan person upprepade gånger har missbrukat beteckningen.

Obs! Personbeteckningen förnyas. Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna. Tilläggsinformation om reformen på sidan Revidering av personbeteckningen.

Vanliga frågor