Urvalsmetod

Befolkningsregistercentralen använder ett urvalsförfarande när den kontrollerar sådana stödförklaringar till ett medborgarinitiativ i Finland och sådana stödförklaringar till ett EU-medborgarinitiativ som getts in på papper. Alla stödförklaringar som getts in på papper ordnas slumpmässigt och efter det tas det ut ett urval vars storlek beror av antalet förklaringar. Konfidensgraden är 99 procent, som är den högsta konfidensgrad som kan nås med urvalsmetoder.

Felmarginalen för urvalet är 2 procent och den tillämpas på medelfelet för det urval som undersökts. På så sätt får man konfidensintervallet för urvalet. Konfidensintervallet tolkas alltid till fördel för den som har väckt medborgarinitiativet, vilket innebär att av den totala mängden stödförklaringar förkastas en mängd som motsvarar den lägsta procenten inom konfidensintervallet.

Exempel på tillämpning av urvalsmetoden i samband med ett medborgarinitiativ i Finland

  • Antalet stödförklaringar som getts in på papper är 50 000.
  • Ur denna mängd väljer Befolkningsregistercentralen ut ett slumpmässigt urval för att kontrolleras. Utgående från kontrollen konstateras det att 5 procent av stödförklaringarna i det slumpmässiga urvalet är obehöriga.
  • På det medelfel om 5 procent som erhållits tillämpas felmarginalen 2 procent, vilket innebär att 3-7 procent av hela mängden stödförklaringar (50 000 stycken) är obehöriga.
  • Befolkningsregistercentralen tillämpar principen om fördelaktig tolkning, varvid det anses att 3 procent av den totala mängden stödförklaringar är obehöriga.
  • På basis av kontrollen godkänner Befolkningsregistercentralen 48 500 stödförklaringar och förkastar den 1 500 stödförklaringar. Det finns alltså inte förutsättningar för att överlämna medborgarinitiativet till riksdagen för behandling.
  • Om det hade lämnats in 52 000 stödförklaringar för kontroll skulle antalet godkända stödförklaringar ha fastställts till 50 440, förutsatt att de faktorer som nämns ovan var oförändrade. Det antalet är tillräckligt för att initiativet skulle ha kunnat överlämnas för riksdagsbehandling.
Pressmeddelande

Finlands invånarantal 5 629 865