NYTT | Ska du skicka oss en egendomsförteckning eller ett års- eller slutredovisning för en mindreårig? Nu kan du skicka den med bilagor enkelt ock säkert med hjälp av ett onlineformulär. Du hittar de rätta formulären på vår webbplats.

Skyldigheter för minderårigas intressebevakare 

När egendomen i barnets namn överstiger 20 000 euro ska vårdnadshavaren meddela oss om detta. Vi ger intressebevakarna råd om förvaltningen av den minderårigas egendom och övervakar deras verksamhet. Till intressebevakarens skyldigheter hör att göra upp en egendomsförteckning, en årlig årsredovisning och en slutredovisning. 

Utöver din egen anmälan kan information om den minderårigas egendom komma från andra ställen, till exempel från bouppteckningsmannen, rättshjälpsbyrån eller försäkringsbolaget, när den minderåriga får försäkringsersättning eller när du ansöker om tillstånd eller ställföreträdare hos oss. 

Vad ska vårdnadshavaren göra? 

Ett minderårigt barns vårdnadshavare fungerar som den minderårigas intressebevakare och ansvarar tillsammans för skötseln av den minderårigas egendom. Om den minderåriga har två intressebevakare undertecknar båda ansökningarna, anmälningarna och redovisningsblanketterna.  

I vissa situationer kan du kan inte fungera som intressebevakare för en minderårig, då behöver du en ställföreträdare för dig själv. Läs mer om dessa situationer och hur man söker en ställföreträdare.

Vissa åtgärder kräver vårt tillstånd. Läs mer om åtgärder som kräver tillstånd och ansökan om tillstånd.

När intressebevakningen för en minderårig har antecknats i registret: 

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.

Centrala begrepp