Skyldigheter för minderårigas intressebevakare 

När egendomen i barnets namn överstiger 20 000 euro ska vårdnadshavaren meddela oss om detta. Vi ger intressebevakarna råd om förvaltningen av den minderårigas egendom och övervakar deras verksamhet. Till intressebevakarens skyldigheter hör att göra upp en egendomsförteckning, en årlig årsredovisning och en slutredovisning. 

Vad ska vårdnadshavaren göra? 

Ett minderårigt barns vårdnadshavare fungerar som den minderårigas intressebevakare och ansvarar tillsammans för skötseln av den minderårigas egendom. Om den minderåriga har två intressebevakare undertecknar båda ansökningarna, anmälningarna och redovisningsblanketterna.

Inledande av uppgiften 

Utförande av uppgiften 

Uppdragets upphörande

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.