Digistödets anvisningar och publikationer

Anvisningar

Etisk anvisning för det digitala stödet

Etiska anvisningar för det digitala stödet har samlats ihop utifrån önskemål och behov av anordnarna av det digitala stödet Anvisningen presenterar förpliktelserna för den som ger det digitala stödet och den som får stödet. Anvisningens syfte är att främja säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan bägge part.

Läs mera >>


Publikationer och kartläggnigar

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet (10.12.2021)

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

Rekommendationerna för digistöd:

Bekanta dig med rekommendationerna för digistöd (pdf)


Kartläggningen av ungas digitala färdigheter har publicerats (30.8.2021)

Unga upplever att de blir för ensamma i att lära sig digitala tjänster och digital ärendehantering. Digitaliseringen garanterar inte färdigheter i den digitala världen, utan man måste aktivt lära unga färdigheter. Detta framgår av kartläggningen Nuorten digitaidot ja digituen tarve (Ungas digitala färdigheter) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 30.8.2021. Kartläggningens publikation inleder Veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021 som fokuserar på utveckling av digitala färdigheter i vardagen.

Läs mera >>


Resultaten av digitala kompetenskartläggningen har publicerats (30.8.2020)

En stor del av finländarna har goda digitala färdigheter, berättar finansministeriets och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas gemensamma digitaliseringskartläggning. I kartläggningen tillfrågades finländarna om deras digitala färdigheter, och på så sätt fick man en uppfattning om behoven av att utveckla digitalt stöd och digitala färdigheter.

Bekanta dig med resultaten av digitala kompetenskartläggning >>