Tjänster för digital säkerhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Tjänster för digital säkerhet utvecklar hanteringen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Vi ordnar utbildningar, evenemang och praktiska övningar, bygger upp och upprätthåller samarbetsnätverk samt producerar publikationer och en administrativ lägesbild av den digitala säkerheten.

Vad erbjuder vi organisationer?

  • aktuella evenemang och webinarer för organisationers ledning, experter på digital säkerhet och hela personalen
  • aktuella publikationer, såsom god praxis och rapporter
  • helheten Digital säkerhet i livet, som innehåller spel och webbutbildningar
  • möjlighet att delta i VAHTI-expertnätverket
  • Finlands största övning i digital säkerhet, Taisto
  • Veckan för digital säkerhet, som har konkret innehåll om digital säkerhet
  • informationsprodukter, som hjälper organisationer med att följa läget av den digitala säkerheten och få jämförelseinformation om det.

Våra tjänster för digital säkerhet har utvecklats i JUDO-projektet. Läs mer om JUDO-projektet.

Våra kontaktuppgifter

Du kan be oss om tilläggsuppgifter per e-post på [email protected]

 

Finlands invånarantal 5 629 617