Tjänster för digital säkerhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Tjänster för digital säkerhet utvecklar hanteringen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Vi ordnar utbildningar, evenemang och praktiska övningar, bygger upp och upprätthåller samarbetsnätverk samt producerar publikationer och en administrativ lägesbild av den digitala säkerheten.

Vi erbjuder organisationer

  • aktuella evenemang som ger en bra helhetsbild av situationen för den digitala säkerheten
  • aktuella publikationer, såsom god praxis och rapporter
  • helheten Digital säkerhet i livet, som innehåller spel och webbutbildningar
  • möjlighet att delta i VAHTI-expertnätverket
  • Finlands största övning i digital säkerhet, Taisto
  • Veckan för digital säkerhet, som innehåller mångsidigt och undervisande innehåll om digital säkerhet
  • möjlighet att delta i pilotprojekt för utveckling av digital säkerhet. 

Verksamheten inom tjänsterna för digital säkerhet grundar sig på JUDO-projektet. Läs mer om JUDO-projektet på vår webbplats.

Våra kontaktuppgifter

Du kan be oss om tilläggsuppgifter per e-post på [email protected]