Tjänster för digital säkerhet

De tjänster för digital säkerhet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller stöder hela den offentliga förvaltningen i utvecklingen av säkra tjänster och en säker verksamhetsmiljö.

Tjänsterna för digital säkerhet samarbetar på bred front med hela den offentliga förvaltningen och samlar på så sätt bästa praxis för gemensam användning. Verksamheten grundar sig på nätverk och omfattande samarbete.

Då information och kunnande som gäller digital säkerhet samlas kan dessa användas i omfattande utsträckning inom den offentliga förvaltningen. Tjänsterna för digital säkerhet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sammanställer bland annat en analyserad helhetsbild av den digitala säkerheten som finns tillgänglig för alla.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller experttjänster inom digital säkerhet för statsförvaltningens organisationer, och med hjälp av dessa kan uppdrag som främjar organisationens säkerhet genomföras. Med hjälp av tjänsten får statsförvaltningens organisationer tillgång till tjänster inom konsultering och auditering inom olika delområden av säkerhet för att förbättra och utveckla informations- och cybersäkerheten, riskhanteringen, verksamhetens kontinuitet eller dataskyddet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar också för den operativa VAHTI-verksamheten. VAHTI som samarbets-, berednings- och samordningsorgan för organisationer som svarar för utvecklingen och styrningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar också för samordningen av övningar kring den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet samt verksamhetens kontinuitet.