Dödsfall utomlands

Om en närstående till dig avlider utomlands ska dödsfallet anmälas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får anmälan och ett officiellt intyg över att personen avlidit, registreras dödsfallet i befolkningsdatasystemet. Vid behov begär myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en tilläggsutredning för att göra registeranteckningen.

När uppgiften om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet skickas ett utdrag ur befolkningsdatasystemet till dig. Om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte antecknar de uppgifter du meddelat i befolkningsdatasystemet, får du ett beslut om detta. Du kan hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära omprövning av beslutet gällande registeranteckningen inom 30 dagar från det att du delgivits beslutet. Till beslutet fogas anvisningar om hur du begär omprövning.

Finska medborgare som bor i Sverige:

Från Sverige förmedlas uppgifter om dödsfallet i tjänsteväg till Finlands befolkningsdatasystem. Om personen är både finsk och svensk medborgare betraktar Sverige personen endast som egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. I fråga om personer med dubbelt medborgarskap måste alltså en anmälan göras.

Gör så här

  • Anmäl dödsfallet till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om den avlidne är finsk medborgare kan du också göra anmälan till närmaste finska beskickning.

Anmälan om ett dödsfall utomlands

  • Lämna in den dödsattest (i original) som myndigheten i utlandet utfärdat. I fråga om de nordiska länderna och Estland godkänns som intyg också ett utdrag ur befolkningsregistret av vilket uppgifterna om dödsfallet framgår.
  • Det rekommenderas att en kopia av den avlidnes pass fogas till anmälan.
  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna.

Se den separata anvisningen för legalisering

Anvisning för inlämning av utländska dokument

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden per telefon, eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit.

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post.

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden via e-post eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. OBS! För tillfället svarar vi inte på förfrågningar gällande handläggningstiden.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen