Information om certifikater

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata certifikatssystem baserar sig på den offentliga nyckelns infrastruktur (Public Key Infrastructure, PKI). Elektronisk personidentifiering möjliggör trygg och flexibel nätkommunikation, oberoende av tid och plats. Systemet, som garanterar grundrättigheterna dataskydd och datatrygghet, är en förutsättning för de samfund som erbjuder nättjänster. Myndigheten erbjuder såväl den offentliga sektorn som privat- och föreningssektorn sina certifikattjänster.

Förutom medborgarcertifikat utfärdar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även organisationscertifikat.

OBS! Giltighetstiden för MDB:s äldsta rotcertifikat upphörde i december 2023

Det äldsta rotcertifikatet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata grundade 2002 'VRK Gov. Root CA’ och dess testversion 'VRK TEST Root CA' samt de CA-certifikat (intermediate CA / sub-CA) som dessa beviljat kom till slutet av sina livscykler 18 december 2023.

Beakta detta om er organisation har genomfört separat teknisk övervakning eller funktionalitet i anslutning till MDB:s rot- eller CA-certifikatutfärdare, till exempel giltighetskontroller eller spärrlistsökningar.

Läs mera

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är i dag den enda utfärdaren av kvalificerade certifikat i Finland som kan utfärda allmäneuropeiska, EU-direktivbaserade certifikat som uppfyller kraven i lagen om elektroniska signaturer, garanterar hög datasäkerhet och innehåller en elektronisk identitet. Samtliga av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljade certifikat är kvalificerade certifikat. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata offentliggör beviljade certifikat i ett offentligt register.

I enlighet med lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer fungerar även Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som leverantör av autentiseringstjänster då man producerar certifikatbaserade autentiseringsredskap. Certifikatutfärdare av kvalificerade certifikat och leverantörer av autentiseringstjänster för stark elektronisk autentisering övervakas i Finland av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

 

Finlands invånarantal 5 631 644