Information om certifikater

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata certifikatssystem baserar sig på den offentliga nyckelns infrastruktur (Public Key Infrastructure, PKI). Elektronisk personidentifiering möjliggör trygg och flexibel nätkommunikation, oberoende av tid och plats. Systemet, som garanterar grundrättigheterna dataskydd och datatrygghet, är en förutsättning för de samfund som erbjuder nättjänster. Myndigheten erbjuder såväl den offentliga sektorn som privat- och föreningssektorn sina certifikattjänster.

Förutom medborgarcertifikat utfärdar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även organisationscertifikat.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är i dag den enda utfärdaren av kvalificerade certifikat i Finland som kan utfärda allmäneuropeiska, EU-direktivbaserade certifikat som uppfyller kraven i lagen om elektroniska signaturer, garanterar hög datasäkerhet och innehåller en elektronisk identitet. Samtliga av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljade certifikat är kvalificerade certifikat. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata offentliggör beviljade certifikat i ett offentligt register.

I enlighet med lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer fungerar även Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som leverantör av autentiseringstjänster då man producerar certifikatbaserade autentiseringsredskap. Certifikatutfärdare av kvalificerade certifikat och leverantörer av autentiseringstjänster för stark elektronisk autentisering övervakas i Finland av Transport- och kommunikationsverket Traficom.