Flytt till Finland

Om du är utländsk medborgare och flyttar till Finland permanent registreras du i befolkningsdatasystemet i Finland om villkoren uppfylls. Om du bara flyttar till Finland för en kort tid, kan du bli registrerad om det behövs.

I befolkningsdatasystemet registreras dina viktigaste personuppgifter så att de finns tillgängliga för de finländska myndigheterna. Sådana uppgifter är namn, födelsetid, kön, modersmål och medborgarskap samt adress i Finland. Dessutom kan man registrera uppgifter om t.ex. födelseort, personens barn, föräldrar och makar samt om vårdnad om barn. Om du vill att dessa uppgifter ska registreras i befolkningsdatasystemet i Finland, ska du lämna in handlingar med tillhörande bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Mer information

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 029 55 36300

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen