Utlänning i Finland 

På den här sidan hittar du information om hur du sköter ärenden med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när du är utländsk medborgare. 

Ny i Finland 

Om du är utländsk medborgare och flyttar till Finland permanent registreras du i befolkningsdatasystemet i Finland om villkoren uppfylls. På samma gång får du också en finländsk personbeteckning. För att få en personbeteckning krävs ett personligt besök på vårt serviceställe. Om du redan har fått en personbeteckning från Migrationsverket eller Skatteförvaltningen kan vi spara till exempel din adress och uppgifter om dina familjeförhållanden. Läs mer om registrering av adress och beviljande av personbeteckning på vår sida registrering av utlänningars personuppgifter

Registrering av hemkommun 

Du kan under vissa förutsättningar få en hemkommun i Finland. Vi registrerar hemkommunen och den tillhörande stadigvarande bostadsadressen i befolkningsdatasystemet. En hemkommun kan behövas till exempel för att använda kommunens tjänster, för förmåner, för att få identitetskort och för att rösta. Om du tänker bo i Finland i över ett år och vill ha en hemkommun, läs mer på vår hemkommun-sida

Uppdatering av personuppgifter 

Om dina uppgifter redan tidigare har sparats i befolkningsdatasystemet men dina personuppgifter har ändrats utomlands, kan vi uppdatera uppgifterna. Sådana förändringar kan vara till exempel äktenskap som ingåtts utomlands eller ett ändrat namn. På vår sida Livsförändringar utomlands kan du läsa mer om anmälan av uppgifter som ändrats utomlands. 

Mer information: 
 

Registrering av utlänningars personuppgifter 

Registrering av utländska studenter

Hemkommun 

Livsförändringar utomlands 
 

Anvisning för legalisering av handlingar 

Guiden Jobba i Finland ger dig råd i olika skeden av ankomsten till Finland. Den erbjuder alla centrala anvisningar på ett enkelt sätt på ett och samma ställe, och hänvisar till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Bekanta dig med guiden.

Handläggningstid

Registrering av utlänning, expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare

  • 1–7 dagar.

Registrering av utlänning, arbetstagare, företagare

  • 1–2 veckor.

Registrering av utlänning, studerande

  • 4 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och hemkommun

  • 7-9 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och tillfällig adress

  • 8-10 veckor.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen