Tjänsten för granskning för elektroniskt stämplade dokument

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder organisationerna en elektronisk stämpeltjänst där organisationerna kan signera, dvs. stämpla data i digitalt format med ett stämpelcertifikat som beviljats organisationen. Stämpelcertifikatet innehåller uppgifter om en juridisk person. Den elektroniska stämpeln är ett avancerat elektroniskt signeringscertifikat.

Så här granskar du ett dokuments elektroniska stämpel

Du kan granska ett elektroniskt dokument som stämplats med MDB:s elektroniska stämpelcertifikat i MDB:s tjänst för granskning. Tjänsten för granskning är avgiftsfri.

Observera att om ett elektroniskt stämplat dokument har skrivits ut mellan stämplingen och granskningen, går det inte längre att granska dokumentet.

Granskningstjänsten meddelar följande uppgifter:

  • om den elektroniska signaturen eller stämpeln är giltig, dvs. om dokumentet har ändrats efter stämplingen
  • vilken organisation som har stämplat dokumentet
  • om signaturen eller stämpeln har gjorts med ett certifikat på godkänd nivå
  • stämpelcertifikatets certifikatkedja
  • den tidpunkt då dokumentet har stämplats elektroniskt

Gå till granskningstjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en myndighet som upprätthåller personregister och vars uppdrag enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2019) är att producera tjänster inom certifierad elektronisk kommunikation. 

Kontroller som tjänsten gör

När elektronisk signatur nämns nedan hänvisar det till den elektroniska stämpeln.

Tjänsten genomför följande kontroller av dokument och signaturer:

Respons från tjänsten

I den respons som granskningstjänsten ger hänvisar elektronisk signatur också till den elektroniska stämpeln.