Sakkunningtjänster inom digital säkerhet 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller experttjänster inom digital säkerhet för statsförvaltningens organisationer. Tjänsterna verkställs genom att använda Finlands ledande, upphandlade data- och cybersäkerhetsföretag.

Alla statsförvaltningens organisationer som behöver auditerings- eller konsultarbete för att förbättra organisationens eller dess tjänsters säkerhet kan beställa sakkunnigtjänster inom digital säkerhet hos MDB.