Suomi.fi-webbtjänstens historia

Suomi.fi-webbtjänstens uppgift är att hjälpa medborgare och företagare i olika situationer. Den samlar de uppgifter, anvisningar och tjänster som behövs för att uträtta ärenden på en plats. Dessutom innehåller Suomi.fi nationella tjänster för identifiering, elektronisk kommunikation och fullmakter. 

På den här sidan har vi samlat information om föregångarna och de viktigaste etapperna i Suomi.fi. Vi kompletterar sidan allteftersom Suomi.fi utvecklas under årens lopp.

Suomi.fi:s berättelse fortsätter och kompletteras! 

Under årens lopp har många människor i olika uppgifter deltagit i utvecklingen av Suomi.fi. Om du har fakta, anekdoter eller minnen från Suomi.fi kan du skicka dem till oss som bilder, video eller text till adressen dvv.viestinta[at]dvv.fi.


Från Medborgarhandboken till de första gemensamma tjänsterna för e-tjänster  (1992–2009)

Webbtjänsten Suomi.fi öppnades officiellt den 4 april 2002. Suomi.fi-tjänstens innehållshistoria sträcker sig dock ända till 1992.

Vad var Medborgarhandboken och hur grundades Suomi.fi-tjänsten och webbredaktionen ursprungligen? Och hurdana var de första gemensamma tjänsterna för e-tjänster?


Reformernas tid  (2009–2014) 

Statens IT-servicecentral grundas på Statskontoret och Suomi.fi och webbredaktionen får ett nytt hem. Grunden för att utveckla Suomi.fi-mobilapplikationen mot en gemensam plattform för e-tjänster skapas.

Men varför behövde man lego? Vad var Medborgarkontot och Kuntapuntari?


Suomi.fi utvecklas till förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (2014–2019) 

De helt nya Suomi.fi-tjänsterna utvecklas smidigt och användarorienterat i det nationella Servicearkitekturprogrammet och om användningen av dem stiftas en egen lagstiftning.
Suomi.fi-tjänsterna etableras som en kritisk del av det finländska digitala samhället. Tjänsterna får priser i Finland och utomlands och Suomi.fi-kännedomen ökar bland allmänheten.

Men vad är Straumurinn och varför är den gröna knappen en viktig del av historien?


Suomi.fi-tjänsterna utvidgas och nya tjänster och egenskaper utvecklas (2020-)

Användningen av Suomi.fi-mobilapplikationens tjänster utvidgas snabbt och helt nya tjänster och funktioner utvecklas. Suomi.fi-tjänsternas framtid som en gemensam plattform för e-tjänster börjar formas på en helt ny nivå.

Suomi.fi-webbredaktionen utvecklar nya verksamhetsmodeller och kommer på siharderna. Men vad i hela friden är det? Reformernas tid  (2009–2014) 

Statens IT-servicecentral grundas på Statskontoret och Suomi.fi och webbredaktionen får ett nytt hem. Grunden för att utveckla Suomi.fi-mobilapplikationen mot en gemensam plattform för e-tjänster skapas.

Men varför behövde man lego? Vad var Medborgarkontot och Kuntapuntari?

Finlands invånarantal 5 631 813