Rådgivningstjänst för certifikat

Rådgivningstjänst för certifikat ger råd om hur man använder och tar i bruk identitetskort samt i de vanligaste problemsituationerna.

Kundrådgivning

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och hjälp vid de vanligaste problemen som uppstår i samband med att certifikat tas i bruk. Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel sådant som gäller identitetskortets medborgarcertifikat, organisationskort, social- och hälsovårdens certifikatkort, aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Observera att rådgivningstjänsten inte ger råd i frågor som gäller tekniska problem hos olika enheter eller användningen av enheter. Användningsstöd och tekniskt stöd för olika enheter och program tillhandahålls av importören eller representanten.

Rådgivningstjänstens nummer styr samtalet vidare till Medborgarrådgivningens telefontjänst.

Rådgivningstjänstens tfn 0600 9 6160 (lna/msa)

Rådgivningstjänsten för certifikat är öppen måndag–fredag kl. 8.00– 21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är stängd på söndagar och söckenhelger. Rådgivningstjänsten betjänar på finska, svenska och engelska.

Finlands invånarantal 5 635 667