Byggnads- och lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar uppgifter om boende som gäller sambandet mellan personer och bostäder.

Fastighetsuppgifter (mark) fås direkt från Lantmäteriverket. Kommunens tekniska sektor meddelar och upprätthåller uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter.

Uppgifter om byggnader- och lägenheter i befolkningsdatasystemet betraktas inte som offentligt tillförlitliga uppgifter, varför de får inte användas vid rättsligt beslutsfattande som berör en person, om inte personen i samband med beslutsfattandet får en utredning om innehållet i uppgifterna och om hur de använts.

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina fastighets- och byggnadsinnehav i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter.

Personuppgifter-tjänsten

Om det finns fel eller brister i uppgifterna om den byggnad du äger, kontakta byggnadstillsynen eller tekniska sektorn i den kommun där byggnaden är belägen. De korrigerar uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Det finns fel i ägaruppgifterna om byggnaderna i befolkningsdatasystemet särskilt i fråga om byggnader som finns på hyresfastigheter. Uppgifterna kan tills vidare inte uppdateras så att de är helt pålitliga.

Vanliga frågor