Lyckan i digitalisering -artikelserie

Lyckan i digitalisering är en artikelserie som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tillsammans med finländska tänkare. I artiklarna diskuteras digitaliseringen och framtiden. Målet med artikelserien är att väcka tankar om olika möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i utvecklingen.

I bilden: Frank Martela

Skrivare av den första artikel av artikelserie "Lyckan i digitalisering" är Frank Martela.
Artikelen ska publiceras 19.10.2021.