Webinaren

Ett smidigt Finland -webinar 17.9.2021 kl 8-9:
Är Finland färgig för digitvång?

I diskussion:
Marianne Heikkilä, Marttaliitto; Timur Kärki, Gofore Oy; Janne Viskari, MDB

Se inspelningen >> (på finska)

Ett smidigt Finland -webinar 26.3.2021:
Kan digitalisk övergång vara rejäl och hållbar?

I diskussion: 
Kimmo Alkio, TietoEVRY; Minna Ruckenstein, Centret för konsumentforskning (HU); Minna Piirainen, MDB

Se inspelningen >> (på finska)

Ett smidigt Finland -webinar 21.1.2021:
Framtid av digitalt Europa

I diskussion:
Mia-Petra Kumpula-Natri, MEP (S&D); Johannes Anttila, Demos Helsinki; Janne Viskari, MDB

Se inspelningen  >> (på finska)