Registret över förmyndarskapsärenden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges uppgifter bland annat i form av intyg, av vilka framgår om en intressebevakare har förordnats för en person eller om personens handlingsbehörighet har begränsats.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas då uppgifter utlämnas ur registret. Var och en har dock rätt att få uppgifter om en viss person som en kopia eller utskrift.

Dina uppgifter kan finnas i registret om du tidigare haft en intressebevakare eller om den intressebevakningsfullmakt du gjort har bestyrkts. Dina uppgifter kan även finnas i registret om du är eller har varit intressebevakare för någon annan eller varit intressebevakare med fullmakt.

Finlands invånarantal 5 635 516