Holhousasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto pitää holhousasioiden rekisteriä (Holle). Rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Tietojasi voi löytyä rekisteristä, jos olet tai olet aikaisemmin ollut edunvalvonnassa tai jos tekemäsi edunvalvontavaltuutus on vahvistettu. Rekisteristä saattaa löytyä tietojasi myös, jos toimit tai olet aikaisemmin toiminut toisen henkilön edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna.

Suomen väkiluku 5 634 472