Avoin data

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää ja kehittää kansallista ja keskitettyä avoimen datan palvelua - avoindata.fi. Tämän lisäksi Digi- ja väestötietovirasto julkaisee avointa dataa mm. ylläpitämistään lakisääteisistä rekistereistä. 

  • Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet: Aineiston avulla hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien on mahdollista hyödyntää PTV-dataansa osana talousraportointia, tilastointia tai palvelusuunnittelua.
  • Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet: Aineiston avulla kuntien ja kuntayhtymien on mahdollista hyödyntää PTV-dataansa osana talousraportointia, tilastointia tai palvelusuunnittelua.
  • Syntymäpäivien jakautuminen kalenterivuodelle
  • Suosituimmat etunimet syntymävuosittain ja kunnittain
  • Kuntaluettelo: Luettelot voimassa olevista ja lakanneista Suomen kunnista
  • Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit: Aineisto sisältää suomalaisten rakennusten sijaintimaakunnan, sijaintikunnan, katuosoitteen, talonumeron, postinumeron sekä koordinaatit WGS84 muodossa. Lisäksi aineisto sisältää rakennustunnukset sekä tietoa rakennuksen käyttötarkoituksesta.
  • Suomi.fi-palvelutietovaranto: Julkishallinnon yhteinen ja keskitetty tietovaranto julkishallinnon tuottamien palveluiden ja asiointikanavien kuvaamiseen.
  • Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi: Aineisto sisältää poimintahetkellä voimassa olleet valmiiden ja keskeneräisten rakennusten tiedot.
  • Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot: Aineisto sisältää erilliset etunimiä ja sukunimiä koskevat nimiluettelot ja nimien kappalemääräiset esiintymät väestötietojärjestelmässä.

Digi- ja väestötietoviraston avointa dataa löydät avoindata.fi-palvelusta, jonka tuottamisesta Digi- ja väestötietovirasto vastaa. Palvelu kokoaa Suomessa julkaistun avoimen datan (tiedon) yhteen paikkaan. Palvelusta löytyvää tietoa voit julkaista ja hyödyntää vapaasti eri tarkoituksiin.

Maistraattirekisterien avoin tieto esittää holhoukseen, avioehtoasioihin, lahjoitusasioihin ja vihkimisoikeuksiin liittyvää Digi- ja väestötietoviraston dataa.