Ennakointi ja tutkimusyhteistyö

Digi- ja väestötietovirasto tekee ennakointia ja tulevaisuustyötä sekä tutkimus- ja korkeakouluyhteistyötä. Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimushankkeiden ja opinnäytetyötekijöiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. 

Tutkimus- ja korkeakouluyhteistyön avulla tutkimme digitalisaatioon ja julkisten palvelujen kehitykseen liittyviä ilmiöitä ja tulevaisuutta. Monitieteinen yhteistyö tukee viraston toimintaa, palvelujen kehitystä ja edistää sujuvammin toimivaa Suomea. Olemme kiinnostuneita kaikesta virastoa ja viraston toimialaa koskevasta tutkitusta tiedosta ja yhteistyöehdotuksista, kuten opinnäytetöistä ja tutkimushankkeista. 

Ennakointi ja vastuullisuus 

Ennakointi ja tulevaisuustyö tukevat viraston toimintaa ja varautumista. Tarkastelemme koko toimintaympäristön lisäksi erityisesti digitalisaatiokehitystä, digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja keskipitkällä (3–10 vuotta) aikavälillä ja pitkällä aikavälillä (yli 10 vuotta). Tiimimme vastaa myös kehittyvien teknologioiden vastuullisuuteen sekä tekoälyn ja dataetiikkaan liittyvistä teemoista.

Hyödynnämme monipuolisesti ennakoinnin ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä ja kehitämme uusia toimintatapoja yhteistyössä viraston henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Julkaisemme raportteja ja järjestämme tilaisuuksia. Julkaisumme ja tilaisuutemme löytyvät kootusti tältä sivulta. 

Ota yhteyttä

Oletko tekemässä opinnäytetyötä meitä kiinnostavasta aiheesta? Haluatko keskustella tarkemmin teemoistamme? Kysy lisätietoja, anna palautetta, ehdota yhteistyötä tai kutsu puhujaksi. 

Ennakoinnin ja tutkimusyhteistyön asiantuntijat:

  • Joonas Aitonurmi, erityisasiantuntija
  • Eetu Jokela, erityisasiantuntija

Kehittyvien teknologioiden vastuullisuuden sekä datan ja tekoälyn etiikan asiantuntija: 

  • Marko Latvanen, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Sujuva Suomi -tilaisuudet

Järjestämme noin neljää kertaa vuodessa Sujuva Suomi -tilaisuuden, jossa käymme ajankohtaista keskustelua digitalisaation eri ilmiöistä moniäänisesti ja monipuolisesti.

Ilmoittaudu tuleviin tilaisuuksiin ja katso menneiden tilaisuuksien tallenteet

Julkaisut

Digihumaus-raportit

  • Digihumaus-raportti esittää kehitysehdotuksia, joilla näköpiirissä oleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin voitaisiin vastata hyödyntämällä paremmin olemassa olevia ja uusia teknologioita sekä kehittämällä hallinnon toimintatapoja.

Heikot uhkat

  • Heikot uhkat ovat signaaleja mahdollisesti toteutuvista haitallisista tapahtumista tai kehityskuluista. Heikot uhkat ja vahvat mahdollisuudet -artikkelit tarkastelevat vuosittain näköpiirissä olevia digitalisaation uhkia ja niiden kääntämistä mahdollisuuksiksi. Artikkeleissa julkaistaan myös vuosittaiset digitalisaation jännitteet

Suomi.fi-kehittäjän opas: tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Katso myös

Design for Government

  • Yhteistyössä DVV:n ja valtiovarainministeriön kanssa Aalto-yliopiston opiskelijat tutkivat arvokkaan vanhuuden elämäntapahtumia. 

Data Ethics Decision Aid (DEDA)

  • Yhteistyössä REPAIR-tutkimuskonsortio ja DVV lokalisoivat Utrecht Data Schoolin DEDA-työkalun. DEDA-työkalua voidaan käyttää erityisesti julkishallinnon dataprojekteissa eettisen keskustelun ja vastuullisten valintojen tukena sekä päätöksenteon, vastuukysymysten ja osaamisten dokumentoinnin apuna.  

Uutiset